• «Lokale naturinngrep og verdiskaping basert på lokal natur og ressurser forutsetter en gjenytelse for å sikre lokalsamfunnene både en kompensasjon og en andel av verdiene som skapes», skriver sju ordførerere fra sørfylket. Geir Sveen

Vi utfordrer Rogalands stortingspolitikere!

DEBATT: Dagens skatteregime innebærer at kommunene ikke får sin rettferdige andel i verdiskapingen ved produksjonen.