Vi utfordrer Rogalands stortingspolitikere!

DEBATT: Dagens skatteregime innebærer at kommunene ikke får sin rettferdige andel i verdiskapingen ved produksjonen.

Publisert: Publisert:

«Lokale naturinngrep og verdiskaping basert på lokal natur og ressurser forutsetter en gjenytelse for å sikre lokalsamfunnene både en kompensasjon og en andel av verdiene som skapes», skriver sju ordførerere fra sørfylket. Foto: Geir Sveen

Debattinnlegg

 • Debatt
iconDenne artikkelen er over tre år gammel
 • Innlegget er skrevet av: Torbjørn Ognedal, ordfører i Bjerkreim, Odd Stangeland, ordfører i Eigersund, Reinert Kverneland, ordfører i Time, Olav Hafstad, ordfører i Lund, Trond Arne Pedersen, ordfører i Sokndal, Jonas Skrettingland, ordfører i Hå og Frode Fjeldsbø, ordfører i Gjesdal.

Den fremtidige energiproduksjonen i Norge vil – i tillegg til vannkraft – basere seg på vindkraft. I Rogaland står vi midt oppe i en storstilt utbygging der vi jobber hardt for å utnytte ringvirkningene til lokal verdiskaping og utvikling.

Det er med vindkraften som med vannkraften på begynnelsen av 1900-tallet: Produksjonen fra vindmøllene overføres via nettet til sentrale strøk i Norge og på kontinentet. Hva blir igjen i de distriktskommuner der naturinngrepene foretas?

Skatten deles ikke

Utbygging av vindkraftanlegg forutsetter inngrep i naturen og båndlegger områder som har en alternativ utnyttelse til hytteområder, friluftsområder eller næringsvirksomhet. Vindkraften skaper store verdier for eierne – herunder utenlandske fond og investorer – ved at de lokale naturressursene tas i bruk. Av dette betales naturligvis selskapsskatt, men denne skatten deles ikke med vertskommunen for vindkraftanlegget – slik det gjøres med skatt fra vannkraftverk.

Les også

Ønsker en rettferdig fordeling av kraftinntekter og nettleie

Les også

Hva om dette var din nabo?

Lokale naturinngrep og verdiskaping basert på lokal natur og ressurser forutsetter en gjenytelse for å sikre lokalsamfunnene både en kompensasjon og en andel av verdiene som skapes. Naturressursenes sterke lokale forankring ser vi ved at den har størst verdi og praktisk utnyttelse for de personer som bruker den og lever i den til daglig, nemlig lokalbefolkningen.

Ikke rettferdig

Dagens skatteregime innebærer at kommunene ikke får sin rettferdige andel i verdiskapingen ved produksjonen. Det er stikk i strid med det en samlet energi- og miljøkomité uttalte ved behandlingen av Energimeldingen i juni 2016: «Komiteen mener det er viktig at lokalsamfunn får ta del i verdiskapingen som skjer ved etableringen av vindkraft. Komiteen mener det vil være hensiktsmessig å vurdere rammebetingelsene for vindkraftproduksjon og hvordan disse kan utformes, slik at berørte lokalsamfunn sikres en andel av verdiskapingen.»

Våren 2013 foreslo dagens stortingsflertall, Frp, H, KrF og V, å utrede en ordning for å gi berørte vertskommuner både en verdiandel og kompensasjon ved vindkraftutbygging. Det er følgelig bred politisk enighet om at det også for vindkraftkommuner må være en lokal inntektsordning.

Forslag til omfordeling

Norske Vindkraftkommuners forslag innebærer at deler av de skatteinntekter staten får ved vindkraft, omfordeles til vertskommunene. En slik omfordeling vil sikre lokalsamfunn en kompensasjon og andel i verdiene som skapes. Naturressursskatten til kommunen skal kunne trekkes fra krone for krone i selskapsskatten til staten slik at utgiftene for konsesjonær ikke blir høyere.

En omfordeling av skatteinntekter fra vindkraftutbygging fra stat til kommune er god distriktspolitikk. En rettferdig andel av statens skatteinntekter forblir og benyttes lokalt. Kompensasjon for naturinngrep og tap av andre inntektsmuligheter ved vindkraftutbygging, får en konkret og større effekt dersom kompensasjonen går direkte til den berørte kommunen.

Utfordrer stortingspolitikerne

Vi utfordrer Rogalands stortingspolitikere til å svare på hvordan de vil følge opp for å sikre berørte lokalsamfunn en andel av verdiskapingen ved vindkraftutbygging, i tråd med det partiene har gått inn for i komiteinnstillingen til Energimeldingen!

Publisert:

Les også

 1. Ødelegg ikke hytte-paradiset Knaben!

 2. Gjestekommentar: Norsk, ren vannkraft betaler altfor mye i skatt og avgifter

Mest lest akkurat nå

 1. Fuglesensasjon på Jæren: – De kaller det tidenes funn i Norge

 2. – En helt fantastisk løsning i disse krisetider

 3. Bodø/Glimt har scoret to i Milano

 4. Elendig periode ødela da Oilers fikk bank i generalprøven

 5. Er god for nesten 3 milli­arder: Sørlendingen har tredoblet formuen

 6. – Minner Trump om at han ikke er diktator

 1. Debatt
 2. Trond Arne Pedersen
 3. Frode Fjeldsbø
 4. Odd Stangeland
 5. Jonas Skrettingland