Husassistenter gir bedre eldreomsorg, så de skal vi beholde

DEBATT: Aud Klovning fra Senior Norge argumenterte nylig godt i Aftenbladet for Stavanger kommunes prøveprosjekt med husassistenter, og ba politikerne om ikke å legge det ned. Det skal vi absolutt ikke gjøre.

Husassistentene gjør arbeidsoppgavene til helsepersonell mer relevante og deres jobb mer attraktiv. Da blir det mer fristende å søke jobb hos oss.
  • Dag Mossige
    Leder, Utvalg for helse og velferd, Stavanger kommune
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Å lage en ekstra næringsrik smoothie, ta seg ekstra tid til å sitte sammen med eldre gjennom et måltid, re opp senger og vaske privat tøy, gå lengre turer eller organisere nye aktiviteter for brukerne, alt dette er viktige oppgaver.

Beboerne kan aktiviseres mer, noe som er bra både for deres fysiske og psykiske helse. Samtidig er det slik at dersom helsefagarbeidere og sykepleiere kan avlastes av husassistentene til å utføre dette, kan deres kompetanse bli brukt på en bedre og mer relevant måte, til våre eldres beste.

Ordningen kan videre ha en annen betydning, nemlig å avhjelpe våre rekrutteringsutfordringer. Stavanger er en attraktiv kommune å bo og arbeide i, men selv her opplever vi at det blir stadig mer krevende å få tak i nok og riktig personell. Husassistentene gjør arbeidsoppgavene til helsepersonell mer relevante og deres jobb mer attraktiv. Da blir det mer fristende å søke jobb hos oss.

Grunnen til at kun Sunde og Rosendal er nevnt, er at det er ved disse to sykehjemmene pilotprosjektet har funnet sted. Her er beboerne og deres pårørende positive. Når det gjelder de ansatte er tilbakemeldingen at deres arbeidsbelastning er betydelig redusert, og at de kan benytte sin fagkunnskap på en bedre måte. Her henger det meste i hop.

Etter det politiske skiftet i Stavanger ble endelig sykehjemsrammen styrket med 25 millioner kroner årlig. De fleste sykehjemmene har da valgt å fortrinnsvis øke antallet heltidsstillinger til allerede ansatt fagpersonell. Det heier selvsagt Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene på. Samtidig er erfaringene fra husassistentene svært gode, og skal nå deles med våre andre sykehjem. Så er det opp til politikerne ved kommende budsjettbehandling å ta stilling til den fremtidige innretningen på prosjektet med husassistenter. Men la det ikke være noe tvil: Ordningen skal bestå.

Beboerne kan aktiviseres mer, noe som er bra både for deres fysiske og psykiske helse. Samtidig er det slik at dersom helsefagarbeidere og sykepleiere kan avlastes av husassistentene til å utføre dette, kan deres kompetanse bli brukt på en bedre og mer relevant måte, til våre eldres beste.
Publisert: