Barnehagestreiken handler om anstendig pensjon til ansatte eller mer profitt til eierne

DEBATT: Barnehagestreiken i de private barnehagene trappes snart opp, det gjør også pr-kampanjen fra arbeidsgivernes interesseorganisasjon, Private Barnehagers Landsforbund (PLB). Da er det viktig at flest mulig holder hodet kaldt og har klart for seg hva konflikten faktisk handler om.

De kommersielle barnehagekjedene har tjent godt på å tilby sine ansatte dårligere pensjonsordninger enn andre barnehager, mener Pål Asle Pettersen.
  • Pål Asle Pettersen
    Pål Asle Pettersen
    Lokallagsleder, Rødt Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bare slik unngår vi å gå i samme fella som under lærerstreiken. For det denne streiken faktisk handler om, er de barnehageansattes rett til en pensjon det går an å leve av mens PBL kjemper for barnehageeiernes profitt.

Ansatte i PBL-barnehagene er på ingen måte kravstore. De ønsker samme pensjonsvilkår som de aller fleste i både offentlige og private barnehager har hatt lenge. Pensjonsordninger som er en selvfølgelighet for svært mange av oss. For selv om PBL i flere år har lovet de ansatte en AFP (Avtalefestet Pensjon) på linje med andre, har det nå blitt tydelig at de ikke ønsker å holde sine løfter. Som om det ikke var nok, må de ansatte i PBL-barnehagene betale en høyere egenandel for en dårligere pensjonsordning enn andre private og offentlige barnehageansatte.

En kamp for anstendig pensjon

PBL-barnehagene ønsker dessuten å redusere sin egen pensjonsinnbetalingen fra 4 prosent til 3 prosent på tross av at de i 2019 hadde som intensjon å øke innbetalinga til 5 prosent. Resultatet av PBL sine forslag er en ytterligere svekkelse av de ansattes pensjonsordning, en ordning som i utgangspunktet var svak.

PBL har imidlertid lært av KS under lærerstreiken, og gjør sitt beste for å sverte de ansatte og spore av debatten. «Rammet av streik: «En tung dag for familier og barnehager», lyder mandagens nyhetsoppslag på PBLs hjemmesider. Debatten om streiken skal altså nok en gang dreies over på hvor hardt den rammer familiene og barna. I tillegg karakteriseres de ansattes krav som urealistiske, uansvarlige, umusikalske, virkelighetsfjerne, ja faktisk som spinnville ifølge administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjeldrup. Slike krav vil ifølge PBL føre til at flere barnehager havner i skifteretten. Det blir altså kroken på døra for private, kommersielle barnehager.

Skifteretten neste? Tvilsomt

Flere andre private barnehager håndterer imidlertid disse «spinnville» pensjonskostnadene uten å havne i skifteretten. Så hvorfor er anstendige pensjonsrettigheter slik en trussel for PBL-barnehagenes eksistens? Jo, fordi det går på bekostning av barnehageeiernes profitt. Pensjon er nemlig noe de kommersielle barnehagene har brukt for å «spare» penger. En rapport fra Telemarksforskning viste at private barnehager i 2017 sparte 1 milliard kroner på pensjon. De brukte altså 1 milliard mindre på pensjon for sine ansatte enn de fikk i pensjonstilskudd fra staten.

De kommersielle barnehagekjedene har altså tjent godt på å tilby sine ansatte dårligere pensjonsordninger enn andre barnehager. Det er derfor avgjørende at vi tar med oss dette perspektivet når streiken begynner å røyne på for familier rundt om i landet, og PBL intensiverer sin kampanje for å velte skylda over på sine ansatte. For det er PBL-barnehagene som sitter med nøkkelen til å løse denne konflikten om de bare tilbyr sine ansatte anstendige pensjonsavtaler fremfor å betale det ut som profitt til sine eiere. Så full støtte til de barnehageansatte i kampen for en anstendig pensjon!

Publisert: