Å satse på elevene, betyr å satse på lærerne!

DEBATT: Den pågående lærerstreiken synliggjør et tøffere klima mellom partene. Vi står langt fra hverandre og opplever at KS sin versjon av streiken ikke stemmer med virkeligheten.

Å nedprioritere lærere med lengst utdanning og erfaring er stikk i strid med politiske signaler om å satse på lærerkompetanse i skolene. Dette er en ettertraktet gruppe på arbeidsmarkedet.
  • Gunn Reidun Tednes-Aaserød
    Gunn Reidun Tednes-Aaserød
    Fylkesleder, Utdanningsforbundet, Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For ikke så lenge siden brøt LO-leder Peggy Hessen Følsvik all kontakt med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fordi lederen i NHOs største forening, Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mente lockout bør sidestilles med streik. Dette var nye toner i et arbeidsliv i Norge som er kjent for dialog og konstruktive samtaler.

Om ikke KS går til lockout, bærer deres holdninger til streiken og dens grunnlag samme preget som vi kunne lese mellom linjene i «bruddet» mellom LO og NHO, altså et tøffere klima mellom partene.

Les også

Uansvarlig ordbruk

Les også

Lærerstreiken trappes opp neste uke

De får jo bare sine egne penger

Sett i lys av dette vil vi gjerne komme med noen oppklaringer. Vi leser: Årets oppgjør vil styrke rekrutteringen til skolene, blant annet fordi de nyutdannede får et lønnsløft på opptil 30.000 kroner. Vi svarer: Det er riktig at startlønna er gitt et løft, og det er bra – men alle kommunalt ansatte har fått en garantilønnsøkning, ikke bare lærerne i skolen, selv om det kan virke slik på KS.

Samtidig er de automatiske lønnstilleggene etter både to år og fire år fjernet, og begynnerlønnen tilsvarer den de før ville hatt med seks års ansiennitet. Med andre ord: De får sine egne penger – bare noen år tidligere.

Skal lærerkrisen møtes med effektive virkemidler, handler det ikke bare om å rekruttere nyutdannede lærere til skolene. Det er minst like viktig å beholde de som allerede jobber der.

Ikke bare tenk nyrekruttering!

Å nedprioritere lærere med lengst utdanning og erfaring er stikk i strid med politiske signaler om å satse på lærerkompetanse i skolene. Dette er en ettertraktet gruppe på arbeidsmarkedet. Er dette en god strategi for å beholde kompetent arbeidskraft i skolen? All forskning tilsier at fag tiltrekker fag. Hvis man ikke satser på de som allerede er i skolen, vil det være vanskelig å tiltrekke seg nye.

Vi hører: Igjen blir de svakeste elevene rammet, og det er bekymringsfullt at man etter en pandemi igjen tar streikevåpenet i bruk og utsetter sårbare elever for en utrygg hverdag. Vi svarer: Vi er alle bekymret for disse elevene, ikke bare under streiken, men hele tiden. Vi skulle ønske at disse elevene fikk opinionens oppmerksomhet litt oftere og over lengre tid. Politikerne bør være villige til å bruke mer ressurser og flere lærere, slik at disse sårbare barna ble ivaretatt på en bedre måte – hele året, og av godt kvalifisert personell. Dersom vi ikke skaper gode læringsforhold for alle elevene, vil de få en tyngre sekk å bære i livet enn hva de ellers kunne fått. Dette er en av grunnene til at vi må gå til streik, vi vil at nok dyktige lærere kan hjelpe flest mulig barn til å få en lettere bagasje senere i livet.

Kom tilbake til forhandlingsbordet!

Samordnet opptak viser oss at det for tredje år på rad er færre som vil bli lærere. KS sier at kun fem prosent av kommunene melder at det er svært vanskelig å rekruttere lærere til grunnskolen. Dette er riktig. Men det de ser ut til å glemme er at samtidig oppgir bortimot 20 prosent, litt forskjellig avhengig av klassenivå, at det er ganske vanskelig å rekruttere.

Vi mener KS bagatelliserer et stort problem – både for samfunnet og ikke minst for elevene, som ikke får den undervisningen og oppfølgingen de fortjener og har krav på. Med andre ord; nesten hver fjerde kommune oppgir at det er svært eller ganske vanskelig å rekruttere lærere til grunnskolen, mens hver fjerde fylkeskommune oppgir at det er ganske vanskelig. Alle disse elementene viser at vårt slagord gjennom streiken har livets rett: «Skal dere satse på elevene, må dere satse på lærerne».

Vi oppfordrer kommunene til å jobbe for at KS kommer tilbake til forhandlingsbordet. Det er kun gjennom forhandlinger vi kan finne løsninger som bidrar til en skole med høy faglig kvalitet, noe både skoleledere, lærere, elever og foresatte ønsker og forventer.

Skal lærerkrisen møtes med effektive virkemidler, handler det ikke bare om å rekruttere nyutdannede lærere til skolene. Det er minst like viktig å beholde de som allerede jobber der.
Publisert: