Til støtte for finansiering av Nuart

«For oss er det er ingen tvil om at kommunen bør fortsette og utvide sin støtte til Nuart», skriver en rekke norske og internasjonale kapasiteter innen akademia og gatekunst-spekteret.

Veggmaleri på Kannik skole (10 m x 20 m), avduket i 2017 etter et samarbeid mellom attføringsbedriften Attende, Kannik skole og Nuart. Sam Bates hadde Attende-arbeideren Helge Røisland som modell.
 • Flere signaturer, se under teksten
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det offentlige publikum og andre som nyter godt av Stavangers Nuart-festival, bør ikke undervurderes, selv om det er naturlig at regional politikk i hovedsak konsentrerer seg om interesser knyttet til konkurrerende kulturstøttekonkurrenter, i motsetning til det betydelige og varige bidraget Nuart har gitt på lokalt, nasjonal og internasjonalt nivå.

Som verdens eldste gatekunstfestival i kontinuerlig drift (etablert i 2001) har Nuart etablert en robust modell for å drive sammenlignbare festivaler i ulike byer verden over, festivaler som regner festivalen i Stavanger som oppskriften på å oppnå et vellykket partnerskap mellom kunstnere, lokale organisasjoner, institusjoner, ideelle organisasjoner, samt en rekke andre samarbeidspartnere som inkluderer skoler og utdanningsinstitusjoner – og ikke minst flere besøkende og økt regional turisme.

Nuart har en vidtrekkende og anerkjent nasjonal og internasjonal profil, med sine aktiviteter som strekker seg langt utover festivalperioden i Stavanger. Dette har resultert i filmer, utstillinger, publikasjoner, arrangementer og prosjekter i tillegg til deltagelse på nasjonale og internasjonale kunstmesser og akademiske konferanser.

Med sitt fagfellevurderte akademiske tidsskrift, Nuart Journal, og årlige internasjonale konferanse, representerer Nuart en uvurderlige, vitenskapelig ressurs for kunstneriske intervensjoner i offentlig rom som inkluderer etisk ny-urbanisme, urban lek, kreativ velvære, fellesskapsdrevet offentlig kunst, urbane intervensjoner, romlig engasjement og pro-sosiale urbane opplevelser.

Tidsskriftet, sammen med Stavangers årlige Nuart-festival og den veletablerte gatekunstkonferansen Nuart Plus, utgjør en uvurderlige ressurs for et bredt og mangfoldig spekter av aktører på kunstscenen og innen akademia.

Vi som har skrevet under på dette brevet, mener at gatekunst er en unikt demokratisk og tilgjengelig kunstform. For å kunne se den behøver ikke innbyggerne å besøke kulturinstitusjoner – som av ulike grunner, enten kulturelle, sosiale eller praktiske, er utilgjengelig for mange. Gatekunst er en form for hverdagsaktivitet som er inkluderende og tilgjengelig – folk behøver ikke identifisere seg som kunstnere eller besitte formell kunstutdanning for å ta del i disse nye formene og retningene innenfor urban kreativitet.

Dette setter ofte gatekunstkulturen på kant med tradisjonelle kunstinstitusjoner, etablert offentlig kunstpraksis, og atelierbaserte kunstnerorganisasjoner som i lang tid har hatt eierskap til å formidle visuell kunst til publikum.

I motsetning til mer konvensjonelle former for samtidskunst:

«Gatekunst er ofte drevet av sosiale, politiske og befolkningsorienterte agendaer og initiativer. [Nuarts] kjernemål er å bringe kunsten ut av museene, galleriene og offentlige institusjoner og ut på gaten og aktivere en form for folkelig handlekraft, å skape kunstnere og kunstpublikum ut av alle. Vårt arbeid ledes ikke bare av troen på gatekunstens evne til å positivt endre, forsterke og informere måten vi tenker på og interagerer med hverandre og byen, vi bidrar også til å videreutvikle og forsterke forskningsgrunnlaget som utforsker denne påvirkningen.» (Nuart-direktør Martyn Reed)

Nuart bidrar til en form for fellesskapsforståelse, tilhørighet og tilknytning som har vokst fra Stavanger og ut i verden. Festivalen har inspirert hundrevis av lignende prosjekter, arrangementer og festivaler, og ved å gjøre det har Nuart bidratt til sosial handling og forsterket folks empati med langt mindre privilegerte grupper enn de som regelmessig besøker kunstmuseer.

Nuart sin to tiår lange historie med strategiske aktiviteter har vist oss hvordan gatekunst kan brukes til å engasjere lokalsamfunnet med initiativ som tar opp mange av de økende, splittende sosiale problemene som forsterker ulikhetene i samfunnet. Etter vår mening bør festivalarrangører, partnere, gjester, sponsorer, kunstnere, ideelle organisasjoner og lokale frivillige som har bidratt til gatekunstens utvikling, være stolt av det de har oppnådd i Stavanger.

For oss er det er ingen tvil om at kommunen bør fortsette og utvide sin støtte til Nuart.


Signert:

 • Dr. Susan Hansen, førsteamanuensis, Middlesex University London (England)
 • Jeff Ferrell, professor emeritus i sosiologi, Texas Christian University (USA)
 • Alison Young, professor i kriminologi, School of Social and Political Sciences, The University of Melbourne (Australia)
 • Evan Pricco, sjefredaktør, Juxtapoz Magazine (USA)
 • Pedro Soares Neves, grunnlegger av Urban Creativity, Universitet i Lisboa (Portugal)
 • Jason Dembski og Maria Wong, medgrunnlegger og sjefredaktører, HKWALLS (Hongkong)
 • Geir Bakken/StUF, grunnlegger og rektor, Stavanger Urban Folkehøyskole (StUF)
 • Adrian Whatson, adm. direktør, Aberdeen Inspired Business Improvement District (Skottland)
 • Ross Grant, rådmann, Aberdeen byråd (Skottland)
 • Viktor Rakov Gjengaar, leder og kurator, Urban Samtidskunst, Oslo 
 • Dr. Lachlan MacDowall, førsteamanuensis, forfatter og kurator (Australia)
 • Stuart Holdsworth, grunnlegger og sjefredaktør, Inspiring Cities (Storbritannia)
 • Dr. Erik Hannerz, universitetslektor, sosiologisk institutt, Lund Universitet (Sverige)
 • Dr. Peter Bengsten, avdeling for kunst and kulturvitenskap, Lund Universitet (Sverige)
 • Malcolm Jacobson, PhD, graffitiforsker (Sverige)
 • Tim Marschang, medgrunnlegger Street Art Cities
 • Dr. Jacob Kimvall, kunstkritiker og foreleser om visuell kunst og kunsthistorie, Universitet i Stockholm (Sverige) 
 • Arne Vilhelm Tellefsen, leder, Deconform AS, kompetansesenter for urban kunst Kristiansand
 • Eric Ness Christiansen, leder, Ugang-prosjektet, eier av Final Outlines Gallery, Drammen
 • Dr. Sabrina Andron, foreleser i arkitekturhistorie, University College, London (England)
 • Sandra Chevrier, kunstner (Canada)
 • David Pinder, professor i urbane studier, Roskilde Universitet (Danmark)
Publisert: