Opprinnelsesgarantiordningen går ikke på bekostning av våre privatkunder

DEBATT: Hensikten med opprinnelsesordningen var at strømkundene utover de nasjonale fornybarmålene skulle gis en anledning til selv å aktivt påvirke utviklingen mot en økt andel fornybar strømproduksjon.

«Inntektene fra salg av opprinnelsesgarantier Lyse ikke selv bruker på egne kunder, gir et kjærkomment bidrag til prosjekter som Lysebotn 2 (bildet)», skriver Leiv Ingve Ørke.

Debattinnlegg

 • Leiv Ingve Ørke
  Leiv Ingve Ørke
  Konserndirektør energi, Lyse
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Ivar Sætre (20. april) og Martin Hovland (22. april) stiller i Aftenbladet spørsmål til Lyse om ordningen med opprinnelsesgarantier for fornybar kraft.

Ordningen springer ut av EUs 16 år gamle første fornybar direktiv (Direktiv 2001/77/EC), og ble gjort gjeldende i Norge gjennom EØS i 2005. Spørsmål om opprinnelsesgarantier kan slik sett like gjerne stilles til Statnett som administrerer ordningen, eller til Olje- og energidepartementet (OED) og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Aktivt påvirke

Hensikten med opprinnelsesordningen var at strømkundene utover de nasjonale fornybarmålene skulle gis en anledning til selv å aktivt påvirke utviklingen mot en økt andel fornybar strømproduksjon. Ordningen kan forenklet sammenlignes med den frivillige ordningen hvor flypassasjerer kjøper utslippskvoter for å kompensere for CO₂-utslipp som flyreisen medfører. Inntektene fra salg av slike kvoter går til å finansiere og fremme utbygging av fornybar energi – fysisk sett reduseres ikke flyets utslipp.

Produsentene som produserer fornybar strøm, ble ved ordningen gitt en mulighet til en ekstra inntekt gjennom salg av opprinnelsesgarantier som skal stimulere til mer fornybar kraftproduksjon.

Kundene på sin side fikk et dokument, en finansiell garanti, som kan benyttes for å dokumentere at virksomheten økonomisk sett kompenserer for utslipp virksomhetens strømforbruk medfører.

De fysiske utslippene av CO₂ i EU og Norge reguleres gjennom et kvotesystem hvor utslipp av CO₂ medfører en kostnad i form av plikt til å kjøpe CO₂-kvoter.

Annen situasjon i Norge

Lyse deler oppfatningen til både Sætre og Hovland om at ordningen med opprinnelsesgarantier ikke fremstår som spesielt godt tilpasset norske forhold. Med 99 prosent fornybar elektrisitetsproduksjon befinner Norge seg i en annen situasjon enn medlemslandene i EU. Norge er ferdige med det «grønne skiftet» i kraftproduksjonssektoren. Slik sett har både Sætre og Hovland et poeng når de hevder at ordningen virker forvirrende sett med norske øyne.

Lyse som en stor vannkraftprodusent utsteder finansielle opprinnelsesgarantier. En andel av opprinnelsesgarantiene reserveres for den mengde strøm som tilsvarer egne strømkunders forbruk. Alle våre private strømkunder får dermed en strømavtale som inkluderer opprinnelsesgarantier – og Lyse kjøper disse opprinnelsesgarantiene til egne kunder. Kostnadene dekker vi på vegne av våre privatkunder. Markedsprisen på opprinnelsesgarantier er i størrelsesorden 0,2 øre per kilowatt time. I tillegg selger Lyse også opprinnelsesgarantier til de næringskunder som måtte ønske dette.

Selger gjenværende andel

Opprinnelsesgarantien er inkludert i den strømprisen privatkunden betaler. Prisen for strøm fastsettes i et konkurranseutsatt marked, der det også er aktører som selger strøm uten at opprinnelsesgarantier er inkludert i strømproduktet. Lyses privatkunder er garantert at den mengden strøm de mottar, er 100 prosent fornybar og deklarert med opprinnelsessertifikater. Etter at eget behov for opprinnelsessertifikater er dekket, selger Lyse gjenværende andel.

Lyse har for tiden et stort kraftverk under bygging, Lysebotn 2, som skal erstatte Lysebotn 1, som ble utbygget for 60-70 år siden. Gjennom ny teknologi og utvidede tilløpstunneler økes produsert energi i kraftverket med nærmere 180 GWh. Kostnadsrammen for prosjektet er 1.8 milliarder kroner. Inntektene fra salg av opprinnelsesgarantier Lyse ikke selv bruker på egne kunder, gir et kjærkomment bidrag til prosjekter som dette.

Finansierer utbygging

Lyse deltar i opprinnelsesgarantiordningen uten at dette går på bekostning av våre privatkunder. Inntektene fra salg av de opprinnelsesgarantiene som en ikke selv bruker på eget strømsalg, brukes til å finansiere utbygging av mer fornybar kraft i tråd med ordningens intensjoner.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Lyse
 3. Kraftproduksjon
 4. Olje- og energidepartementet
 5. Fornybar energi

Mest lest akkurat nå

 1. Innfører påbud om munnbind på Nord-Jæren, venter med koronasertifikat

 2. Marcus (8) er koronasmittet. Det var ikke åpenbart for noen. Så ble det for første gang masse­testing på skolen

 3. 41 smittet på bedehus-basar

 4. Aftenbladet erfarer: Påbud om munnbind kan bli innført på Nord-Jæren

 5. Endrer undervisningen for konfirmanter etter sterke reaksjoner

 6. Endelig kan årets morsomste bankran starte