Vi vil uttrykke vår støtte til alle som er rammet av #metoo

DEBATT: Metodistkirken i Norge ser på seksuelt krenkende og diskriminerende atferd som uforenlig med vår tro og livsførsel – i og utenfor kirken, både hos medlemmer og ansatte.

«Vi ønsker å bidra til å styrke og utvikle alt godt forebyggende arbeid med tanke på seksuelle overgrep og annen krenkende adferd i våre menigheter og i samfunnet for øvrig», skriver Christian Alsted og Per-Endre Bjørnevik.

Debattinnlegg

 • Christian Alsted
  Biskop i Metodistkirken for Norden og de baltiske land
 • Per-Endre Bjørnevik
  Hovedstyrets leder, Metodistkirken i Norge
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Kirken har helt siden starten i 1784 følt en særlig forpliktelse på sosial rettferdighet. Denne forpliktelsen er forankret i Jesu radikale budskap, og den første kirkens praksis. I Metodistkirken kommer dette bl.a. til uttrykk i kirkens «sosiale prinsipper», kirkens sosiale teologi.

Guds gode gave

Disse prinsippene er en del av kirkens kirkeordning. Her kan vi lese: «Vi tror at menneskets seksualitet er Guds gode gave. Seksuell trakassering er et misbruk av denne gode gaven. (-) Seksuell trakassering kan snarere forstås som utnyttelse av et maktforhold enn utelukkende et seksuelt spørsmål. Seksuell trakassering er ikke begrenset til, men omfatter også et uvennlig og krenkende kjønnsdiskriminerende arbeidsmiljø. (-) Overalt hvor det skjer i samfunnet, skaper det uholdbare forhold preget av tvang og misbruk. Seksuell trakassering undergraver målsettingen om likestilling og gjensidig respekt mellom kvinner og menn. Uønsket seksuell oppmerksomhet er galt og diskriminerende. Seksuell trakassering har en negativ virkning på kirkens moralske oppdrag.

Les også

Misjonsselskapet og #metoo: «Krenkelser går ikke ut på dato»

Les også

Stå opp og stå sammen, kvinner skal respekteres!

Metodistkirken i Norge, som en del av den United Methodist Church (UMC) med rundt 14 millioner medlemmer på verdensbasis, har fått informasjon via kirken vår i USA som viser at 12 millioner kvinner, uavhengig av kirketilhørighet og trostilhørighet, har delt og bekreftet #MeToo.

Når vi kjemper mot krenkelser av kvinner er vi samtidig med på et arbeid for å styrke menneskeverdet.

Opplysning om temaet

Kirken har derfor viet søndagskoletimer og gudstjenester til bønn, forkynnelse og opplysning om temaet. Det har vært holdt åpne kvelder i kirken for voksne for å skape trygge rom for vonde fortellinger. I Norge har vi hørt 200 norske kvinner på Nasjonalteatrets scene fortelle sine historier, bare fra en yrkesgruppe. Avisene har gitt oss fortellinger fra kvinnelige ansatte på sykehus og fra de politiske partiene i Norge tikker det inn urovekkende meldinger om det samme. En norsk sportsjournalist gikk på dagen etter anklager om utilbørlig atferd, og ei hel bygd i Nord-Norge arbeider med konsekvensene av sin mangel på årvåkenhet.

Vi ønsker å støtte åpenheten omkring denne formen for maktmisbruk som bare kan beskrives som kvinneforakt. Vi er klar over at makt kombinert med religiøsitet kan være et meget sterkt undertrykkelsesmiddel. Dette må vi ta inn over oss som kirke. Derfor er det viktig med gode kontrollinstanser, god etisk veiledning av alle ansatte og frivillige medarbeidere i kirken.

Går gjennom egne rutiner

Som kirke og enkeltmennesker vil vi uttrykke vår støtte til alle som er rammet. Vi vil gå gjennom våre egne rutiner. Vi ønsker å bidra til å styrke og utvikle alt godt forebyggende arbeid med tanke på seksuelle overgrep og annen krenkende adferd i våre menigheter og i samfunnet for øvrig. Når vi kjemper mot krenkelser av kvinner er vi samtidig med på et arbeid for å styrke menneskeverdet. Vi tror at alle mennesker har rett til et liv i frihet, uten å bli utsatt for verken seksuelle, psykiske, fysiske eller åndelige overgrep. Vi står sammen med hele den økumeniske bevegelse deriblant Norges Kristne Råd i dette arbeidet.

Les også

 1. Nå skal Stavanger-politikerne snakke om Metoo

Publisert:
 1. Debatt
 2. Seksuell trakassering
 3. Likestilling
 4. Overgrep

Mest lest akkurat nå

 1. Ingve Bøe fulgte kampen

 2. Sandnes sin feiring av gjen­åpningen nærmer seg høyde­punktet

 3. Politiet ønsker tips om hen­delser før døds­ulykken i Sandnes

 4. Oilers avgjør i tomt bur!

 5. Ville jubelscener på overtid - stormet banen i ekstase

 6. – Problem­stillingen med parkerings­plasser ved Nye SUS er alvorlig