• «Et åpenbart dilemma knyttet til disse mega vegprosjektene, er at dersom overordnet målsetning for bruk av bil: «nullvekst i privatbilbruken» skulle bli nådd, kan prosjektene simpelthen gå konkurs og utløse lokalt stilte garantier på opp mot 20 milliarder», skriver Per Th. Grimnes. Tor Inge Jøssang

Tunneler for enhver pris?

DEBATT: Problemet med Ryfast og andre prestisjeprosjekter her vest er at konklusjonene er basert på utdaterte regnestykker.