Slutt å sammenligne Ryfast og Rogfast!

SAMFERDSEL: Ryfast burde ikke blitt vedtatt tidligere, og ville forhåpentligvis ikke blitt vedtatt i dag. Rogfast burde vært vedtatt tidligere, og ville forhåpentligvis blitt vedtatt i dag.

Publisert: Publisert:

4. januar ble første salve avfyrt i arbeidet med Rogfast, som vil gjøre strekningen mellom Stavanger-området og Haugalandet ferjefri. Det burde ha skjedd langt tidligere, mene Frian Årsnes i Econ. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

 • Frian Årsnes
  ECON Consulting Group AS
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I en kommentarartikkel i Aftenbladet 30. januar 2018 stilles igjen spørsmål om Ryfast ville blitt vedtatt i dag. Samtidig blir Ryfast og Rogfast igjen slått sammen som om det er to sammenlignbare prosjekter.

For å være helt tydelig: Ryfast burde ikke blitt vedtatt tidligere og ville forhåpentligvis ikke blitt vedtatt i dag – Rogfast burde vært vedtatt tidligere og ville forhåpentligvis blitt vedtatt idag.

Det er høyst usikkert om nedleggelse av Høgsfjordsambandet ville vært en fordel for Ryfast.

Ryfast

Ryfast er et prosjekt hvor trafikkgrunnlaget nesten i sin helhet er pendlere. Rogfast er et prosjekt i stamveinettet i Norge og hvor trafikkgrunnlaget nesten i sin helhet vil være trailertrafikk og gjennomgangstrafikk.

I kommentarartikkelen skriver journalist Harald Birkevold: «[…] forutsetningen om at ferjesambandene skulle legges ned, viste seg ikke å holde stikk, og for det andre at de subsidierte elbilene, som heller ikke skal betale full pris i bommene, har kommet i antall ingen så for seg den gang da.»

Det er høyst usikkert om nedleggelse av Høgsfjordsambandet ville vært en fordel for Ryfast. Det er to typer trafikk over Høgsfjordsambandet:

 1. Lav pendlertrafikk
 2. Høy turisttrafikk om sommeren

En lav pendlertrafikk ville uansett ikke slått betydelig ut i Ryfast fordi pendleravstanden fra Forsand gjennom Ryfast ville blitt for lang, og folk ville tilpasset seg (dvs. flyttet eller byttet jobb). Opprettholdelse av Høgsfjordferja kan derfor i samfunnsøkonomisk forstand lett spare samfunnet for betydelige summer.

Les også

Klaus Mohn: «At samfunnsøkonomane kallast festbremsar, betyr ikkje at dei alltid tek feil»

Samtidig, det er vel ingen som vil legge ned Rødne-båtene når Ryfast åpner?

Nedleggelse av Høgsfjordsambandet kunne lett blitt overflyttet til andre transportmidler enn Ryfast. Sett fra ECON så kan Ryfast lett bli nesten upåvirket av Høgsfjordferja som følge av at turister i sommersesongen vil velge å kjøre rundtur, der de benytter tunnelen én gang (ikke to).

Høgsfjordferja kan imidlertid faktisk gjøre Ryfylke mer attraktivt enn uten, og dermed medvirke til at Høgsfjordferja vil være med og bidra til mer trafikk til Ryfast enn ferja trekker trafikk fra Ryfast. Denne trafikken er imidlertid begrenset til en kort sommersesong.

Hovedtrafikken vil være pendlertrafikken i minst 8 til 10 måneder i året, og det er ingenting man kan gjøre med den. Trafikkgrunnlaget er rett og slett for dårlig, noe som også gjorde at samfunnsøkonomien var negativ da man besluttet Ryfast.

ECON har tidligere påpekt at pendlerne har minst fire muligheter:

 1. Fortsette å pendle med vanlig bil (hvorfor?).
 2. Gå over til å pendle med buss.
 3. Gå over til å pende med elbil.
 4. Rett og slett flytte/bytte jobb (hvorfor ikke?).

Det er forsvinnende lite som holder pendleren fast til en bensin- eller dieselbil i Ryfylke. Dette var det imidlertid mulig å forutse, og det gjelder også elbilene.

Kunnskapen om elbiler lå i Statens vegvesen på det tidspunkt Ryfast ble vedtatt.

Mot bedre vitende

Ryfast ble vedtatt i Stortinget 12. juni 2012. Aftenbladet skriver at elbilene har kommet i et antall ingen kunne forutse den gang. Ja vel? ECON la før dette, 29. februar 2012, frem rapporten «Strategi og kriterier for utplassering av hurtigladere» for elbiler, laget for og i tett samarbeid med Transnova og Statens vegvesen. ECON viste der til at allerede da var 106 planlagte elbilmodeller på vei til markedet. Det øvre estimatet for elbiler i 2020 i rapporten var 120.000, men ECON argumenterte overfor Statens vegvesen i prosjektet at den øvre grensen lett kunne være 200.000 elbiler (det ser ut som vi når 200.000 i 2018; se også her).

Kunnskapen om elbiler lå derfor i Statens vegvesen på det tidspunkt Ryfast ble vedtatt. Alle må forstå at Ryfast ble vedtatt ikke på grunn av økonomien, men på tross av økonomien, dvs. mot bedre vitende.

Skulle det bli grunnlag for å drifte en privat ferge over Boknafjorden, så ta vel imot den også.

Rogfast

Det motsatte er imidlertid tilfelle med Rogfast. Rogfast er vedtatt på grunn av økonomien, og det er med god grunn. Trafikkgrunnlaget ECON sitter på om Rogfast er betydelig høyere enn det som er benyttet i vedtaket av Rogfast; se artikkel i Rosenkilden nr. 7-2017.

Når Rogfast er ferdig, blir det mulig å kjøre frem og tilbake mellom Bergen og Stavanger uten ekstra hviletid, og dermed faller en av grunnene til å ta LNG-ferjen bort. Jeg håper selvfølgelig at det er mulig å opprettholde dette tilbudet for de tungtransportkjøretøyene som skal lenger, men det er grunn til å tro at en del av tungtransporten vil gå over fra LNG-fergene til Rogfast-tunnelen.

Og skulle det bli grunnlag for å drifte en privat ferge over Boknafjorden, så ta vel imot den også. Den vil gjøre det godt i sommermånedene hvor det allerede vil være stor trafikk i tunnelene.

Men tror virkelig noen at hovedtrafikken for Rogfast vil fortsette å ta ferje over Boknafjorden? Antall elbiler og bensin- og dieselbiler med mindre utslipp vil sørge for at miljøavtrykket av Rogfast blir bedre og bedre over tid, men det vil ikke gå utover nedbetalingen av prosjektet.

Derfor: Slutt å sammenligne Rogfast og Ryfast! Ha en god reise i Rogfast, den vil bli nedbetalt før tiden, akkurat som Trekantsambandet.

«Rogfast vil bli nedbetalt før tiden, akkurat som Trekantsambandet.»

Og når det gjelder Ryfast, så får vi håpe at Høgsfjordsambandet gjør Ryfylke så vidt attraktivt at man slipper å plukke opp for mye av regningen.

Les også

Harald Birkevold: «Ville Ryfast blitt vedtatt nå?»


Les også

Fylkesutvalget slår i bordet om Rogfast-garanti

Les også

Trine Skei Grande (V) ba staten overta ansvaret Rogfast

Les også

Solvik-Olsen sier ja til møte, men viker ikke en tomme om Rogfast

Les også

Regjeringspartier tar opp vestlandsk E39-opprør med regjeringen


Publisert:

Les også

 1. Ryfast er ferdig sprengt

 2. Investerer milliard på Tau

Mest lest akkurat nå

 1. Signalbygget på Forus skal rives. Her er de nye planene

 2. Fikk du med deg smellet i Gandsfjorden?

 3. Rødt legger lokk på saken. Slik forklarer Stavanger-politikeren hvorfor hun bryter ut

 4. Ett nytt smittetilfelle i Stavanger

 5. Regler for utbetalinger til politikere og partier er kjent ulovlig. Det kan få landsdekkende konsekvenser

 6. Regestrand-drapet: Drapstiltalt skal ha banket to personer i fengsel

 1. Elbil
 2. Boknafjorden
 3. Samfunnsøkonomi
 4. Rogfast
 5. Ryfast