• – Spørsmålet er om vi ved hjelp av ny teknologi og alternative løsninger kan få til en bompengeinnkreving på Nord-Jæren som verken er usolidarisk, urettferdig eller altfor dyr? Svaret er ja, så hvorfor ikke bare gå i gang? spør Harald Minge. Ståle Ådland

Smarte eller dumme bompenger

DEBATT: Bompengeinnkrevingen på Nord-Jæren blir urettferdig og altfor dyr. Imidlertid kan begge deler løses med enkel teknologi. Smartby-regionen bør derfor løfte fram sitt første virkelig store og hårete pilotprosjekt. Produktet kan vi selge til de andre storbyregionene.