• Oljedirektør Gunnar Berge legger fram årsrapporten for oljeindustrien for 2002, det siste året før OD ble delt. Den gang ble tilsynsmyndigheten lyttet til av både politikere og bransjen. Anders Minge

Det gamle OD hadde makt, dagens Ptil og OD har mindre innflytelse

KRONIKK: For oppsplittingen i 2003 hadde Oljedirektoratet fagkunnskap innen alle de områdene oljeselskapene dekket. Det ga oss tyngde, respekt og gjennomslagskraft.