• «Det er et politisk ansvar å sikre alvorlig syke, døende og deres omsorgspersoner livshjelp», skriver Olaug Bollestad, Solveig Ege Tengesdal og Bjørg Tysdal Moe. Her fra tomten på Ullandhaug hvor nye SUS skal bygges. Rune Vandvik og Jon Ingemundsen

La oss få kreftomsorg-senter til Ullandhaug

DEBATT: Maggies Cancer Caring Centres Norge (Maggies) ønsker å inngå en intensjonsavtale med Stavanger kommune om etablering av et Maggie-senter i nær tilknytning til SUS på Ullandhaug.