• – Gjennom mine mange møte med norske skular veit eg at det finst mange lærarar som greier å nytta det potensialet som finst i leiken for å nå konkrete kompetansemål, skriv Anne Håland. Illustrasjonsbilde: Scanpix

Ein kan fint leika og læra i første klasse

DEBATT: Det er viktig og fullt mogleg å la leiken vere ein del av læringa til førsteklassingane, også med dagens læreplan.