Er bomringen en stor bommert?

DEBATT: Er bomringen det beste og riktige virkemiddelet?

– Jeg foreslår en kilometeravgift for alle kjøretøy, også elektriske, gjerne differensiert etter størrelse/kategori osv. Denne kan faktureres via forsikringen som allerede er basert på kjørte km og kan kontrolleres for eksempel ved EU-kontroll, skriver Thomas J. Middelthon.

Debattinnlegg

 • Thomas J. Middelthon
  Thomas J. Middelthon
  Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

De to overordnede argumentene for etablering av bomringen på Nord-Jæren er slik jeg har oppfattet det 1.) nullvekstmål i trafikken og 2.) reduksjon av CO₂-utslipp. Begge er i og for seg prisverdige målsetninger. Men er bomringen det beste og riktige virkemiddelet?

Oppfattes som urimelig

Det er offensivt å innføre et nullvekstmål i biltrafikken så lenge vi har og planlegger for befolkningsvekst i regionen. Hver og en av oss må kjøre stadig mindre for at dette målet skal kunne innfris. Uavhengig av om vi kjører elbil eller fossilbil. Men elbiler tar like mye plass og lager like mye kø som andre biler. At elbiler da skal kjøre gratis evt. til sterkt, redusert pris stimulerer ikke til reduksjon i trafikken og oppfattes av mange som urimelig.

Fossilbiler forurenser både lokalt og globalt, men jeg oppfatter at det først og fremst er et globalt CO₂-problem man ønsker å bidra til å løse. Det kan stilles spørsmål ved hvor stor miljøeffekt man oppnår ved å stimulere folk til å «kaste» den fullt brukbare fossilbilen for heller å kjøpe ny elbil. Der er betydelige energi- og miljøutfordringer ved produksjon av en ny elbil, trolig større enn ved produksjon av fossilbiler. Man kan derfor argumentere for at det – alt avhengig av den enkeltes kjøremønster osv. - er godt miljøvern å beholde og ta vare på den gamle fossilbilen og vente til den er slitt ut før man kjøper ny og da kanskje elektrisk.

Symbolpolitikk?

Det øker ikke aksepten for bomringen at Stavanger ønsker velkommen ca. 180 cruiseskip pr. år som ikke betaler CO₂–avgift samtidig som vi stadig utvider Sola flyplass for å legge til rette for økt flytrafikk. Et sted må man jo begynne, men er bomringen den rette begynnelsen? Eller er bomringen også et eksempel på symbolpolitikk?

Prising for bruk av vei bør ideelt sett være rimelig å drifte og ramme mest mulig rettferdig.

Bomringen har med sine innsirklede soner et design som deler opp regionen på en unaturlig måte i forhold til jobbreiser, handlemønster, fritid og transportbehov ellers. Dette kan ha flere uheldige effekter. Bilistene rammes ganske tilfeldig avhengig av bosted og reisemønster: Noen må betale bompenger bare for en kort kjøretur for å handle i det som egentlig er nærmeste butikk (for eksempel fra Nedre Stokka til Helgø og Prix på Øvre Stokkavei) mens andre kjører mange km «gratis» til jobb (for eksempel fra Tasta til Jåttåvågen). For de som bor i sentrumssonen går nå den bomfrie ruten til sykehuset ikke lenger ut Motorveien men over Våland. Dette er kun et par raske eksempler som viser at kjøreruter påvirkes og endres på en uheldig måte som følge av bomringen.

Rammer tilfeldig

Bomringen rammer tilfeldig og ulikt. Biler som kjøres helt andre steder – altså i områder utenfor bomringene – forurenser akkurat like mye som de som kjøres i byen/gjennom bommene, men går fri. Man skiller heller ikke mellom mer eller mindre miljøvennlige fossil/hybridbiler. I alt dette negative er der nyanser, og rushtidsavgiften er noe av det jeg liker «minst dårlig» ved bomringen fordi det uansett er bra å stimulere til gode alternativer til matpakkekjøring.

Prising for bruk av vei bør ideelt sett være rimelig å drifte og ramme mest mulig rettferdig. Jeg drister meg her til å komme med et innspill til et alternativ for et flertall av bomringene i landet vårt: Kilometeravgift for alle kjøretøy, også elektriske, gjerne differensiert etter størrelse/kategori osv. Denne kan faktureres via forsikringen som allerede er basert på kjørte km og kan kontrolleres for eksempel ved EU-kontroll. GPS-systemer har jeg av flere grunner ikke sansen for. Videre kan det ilegges en passende CO₂-avgift pr. liter brennstoff. Små biler, kort kjørelengde og lavt forbruk vil da belønnes i forhold til store biler, mange kjørte km og høyt forbruk. Man må se nærmere inn i dette for å etablere fornuftige satser. Man kan også vurdere fjerne årsavgiften.

Oppfattes mer rettferdig

Et system basert på dette forslaget vil oppfattes som langt mer rettferdig og vil derfor få en helt annen aksept enn dagens bomring(er). Fordeler og effekt må veies mot ulemper og kostnader. Bomringen slik den nå fungerer, er etter min mening et så dårlig prosjekt at den bør skrotes under mottoet «ingen skam å snu!»

Les også

 1. Thomas J. Middelthon: Dårlig argumentasjon om luftforurensning

Publisert:
 1. Debatt
 2. Skam
 3. Bompenger
 4. Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB)
 5. Elbil

Mest lest akkurat nå

 1. – Strømprisene kan knekke folks økonomi. Regjeringen kan ikke passivt håpe på at det går over.

 2. FHI varsler ny risikovurdering av omikron

 3. Slik mener FHI-overlege at kommunene kan slå ned omikron-utbrudd

 4. Faren presset haglgeværet mot sønnens panne: - Du skal få første skudd. Moren din det neste

 5. – Jeg reagerer på den nye «skal»-tonen fra regjeringen

 6. Traktor + julelys = sant