• Både Verdserklæringa om menneskerettar og Nord-Korea fyller 70 år i år. I knapt noko land er menneskerettane så lite akta som i Nord-Korea under Kim Jong-un. Hans regime forfølgjer og drep kristne. KCNA/Reuters/NTB scanpix

Landet der Kim er gud – landet der kristne blir forfølgde og drepne

KRONIKK: I Nord-Korea praktiserer Kim Jong-un med hard hand sitt første bod: Du skal ikkje ha andre gudar enn meg eller bestefaren min.