Hvilke politikere tar saken om fritt brukervalg her lokalt?

DEBATT: I forrige uke vedtok Stortinget å lovfeste at det skal bli enklere for kommunene i Norge å tilby fritt brukervalg innen tjenester som praktisk bistand, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

«Hos oss kommer samme person hver gang og til avtalt tid. Og det er kunden som bestemmer hva vi skal gjøre mens vi er der», skriver Stian Tolnæs og Arve Kambe.

Debattinnlegg

 • Stian Tolnæs
  Daglig leder, Mio omsorg
 • Arve Kambe
  Markeds- og myndighetskontakt i Mio Gruppen
Publisert: Publisert:

Vi kan i dag selv velge fastlege, tannlege, fysioterapi, ergoterapi, jordmor og tjenester i private helseklinikker. Vi velger barnehage, fritidstilbud og videregående skole til våre barn. Om noen skal gjøre rent hjemme velger vi også det selv.

Eldre som trenger hjelp i hverdagen derimot må forholde seg stort sett til kommunen der de bor hvis de trenger hjemmehjelp, praktisk bistand eller hjemmesykepleie.

Med litt ekstra hjelp kan flere bo hjemme lenger.

Svært få har fritt brukervalg

I dag har ca. 150 kommuner innført fritt brukervalg innen BPA for mennesker med funksjonsnedsettelser, mens kun ni kommuner tilbyr fritt brukervalg innen hjemmehjelp og praktisk bistand for eldre.

Svært få kommuner har innført fritt brukervalg. Og det er faktisk flere kommuner som er styrt av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG, KrF og Venstre enn Høyre og Frp. Sju av ni kommuner som tilbyr praktisk bistand, styres i dag av de rød-grønne; Oslo, Bergen, Kristiansand, Drammen, Ullensaker, Arendal og Nordre Follo. Mens innbyggerne i Bærum og Asker også kan velge hvem som skal komme hjem og tilby praktisk bistand.

I disse kommuner kan innbyggere som får vedtak om hjemmehjelp, velge oss til samme pris og betingelser som kommunen. Formålet med å innføre brukervalg varierer fra kommune til kommune, men at de fleste oppgir at innføringen av brukervalg har som formål å øke brukermedvirkning og kvaliteten på tjenestene, samt bidra til en mer effektiv tjeneste.

Med litt ekstra hjelp kan flere bo hjemme lenger. Derfor gjør Mio omsorg det enklere både for dem som ønsker hjelp og pårørende som ønsker å hjelpe. Hos oss kommer samme person hver gang og til avtalt tid. Og det er kunden som bestemmer hva vi skal gjøre mens vi er der. Enten det er husvask, matlaging, hjelp til dusj og stell, sårstell, måling av blodtrykk, bistand ved medisinering og sette sprøyter eller være med på tur eller til legen. Mio omsorg tilbyr også hjemmesykepleie, praktisk bistand og hjemmehjelp til de som ikke har et kommunalt vedtak eller som trenger mer hjelp enn det kommunale vedtaket gir.

Bør få velge selv

De fleste kommuner har i dag et slags vedtakskontor som man må søke kommunen for å få bistand. Dersom man da får innvilget en, to eller ti timer i uken, vil man da kunne velge hvem som skal utføre tjenestene for deg. Alle som mottar hjemmehjelp, betaler kommunene for dette. Da bør de få velge selv. Mio omsorg leverer hjemmebaserte tjenester i store deler av Norge både gjennom avtaler med kommuner og private.

Vi er glade for at Stortinget i forrige uke vedtok at flere kommuner må ta i bruk fritt brukervalg også for sine innbyggere. Vi håper at Stortinget, regjeringen og kommunene framover kan jobbe med dette. Og som vi ser fra de kommuner som har innført fritt brukervalg i dag, så de de styrt av både den røde, grønne, gule og blå siden av politikken. La oss derfor håpe at flere kommuner tilbyr dette uavhengig av hvem som styrer lokalt eller nasjonalt.

Hvilke politikere tar saken om fritt brukervalg her lokalt?

Publisert:
 1. Debatt
 2. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 3. Arve Kambe
 4. Eldreomsorg

Mest lest akkurat nå

 1. Mandag morgen går strømprisen til værs

 2. Da PST varslet helsevesenet på Kongsberg i 2018, var det en helt annen sak som vakte mest bekymring

 3. – Utfallet har blitt som det har blitt. Familien har hatt, og har, det tøft.

 4. Slik spredte smitten seg fra tv-kanalen til Sødal bedehus

 5. Seks timer i buss som belønning for «tåblæser-seier»: – Nå dropper vi søvnen

 6. Dugg på frontruta - mann fratatt førerkortet