Sats på jernbane og høyhastighetstog!

JERNBANE: Vi ønsker at våre etterkommere skal få oppleve gleden med å reise med tog. Å satse på høyhastighetstog i Norge vil være bra for klimaet, men også for reiseopplevelsen. I tillegg er det samfunnsøkonomisk.

«Å bygge framtidsrettet infrastruktur nå vil gi gode grønne arbeidsplasser, være god distriktspolitikk og gi bærekraftig person- og godstransport. Attpåtil mener ekspertisen at det kan gjøres lønnsomt», skriver innsenderne. Her de franske høyhastighetstoget TGV («train à grand vitesse») i Stuttgart i Tyskland, på strekningen Stuttgart–Paris.

Debattinnlegg

 • Knut Jonas Espedal
  Besteforeldrenes klimaaksjon Sør-Rogaland
 • Heidi Leite
  Besteforeldrenes klimaaksjon Sør-Rogaland
 • Silvia Kriz
  Besteforeldrenes klimaaksjon Sør-Rogaland
 • Alice Kjellevold
  Besteforeldrenes klimaaksjon Sør-Rogaland
 • Kirsten Halonen
  Besteforeldrenes klimaaksjon Sør-Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Deutsche Bahn International (DBI) leverte i 2009 en utredning om lyntog i Norge. Utredningen kan virke som en drøm, men DBI har omfattende erfaring med utbygging av høyhastighetsbaner, og derfor er det god grunn til å lytte til hva de sier.

Dyrt, men lønnsomt

Utredningen konkluderer med at det er fullt gjennomførbart å bygge et nettverk av høyhastighetsbaner i Norge. Det vil koste mye, men DBI konkluderte med at investeringene ville kunne tjenes inn i løpet av ca. 30 år, forutsatt at man bygger ut for både person- og godstransport med et banenettverk som fyller behovet både for langdistanse-, region- og intercity-transport. I tillegg kommer innsparinger ved mindre behov for vei- og flyplassutbygginger, vedlikeholdet av disse, samt færre svært dyre «flikke-utbedringer» på de gamle jernbanelinjene.

DBIs utredning presenteres på nettstedet norskbane.no. Norsk Bane konkluderer her med at et fullt utbygget nett, slik DBI foreslår, vil kunne dekke ca. 80 prosent av den norske befolkningen, forutsatt en reise til nærmeste togstasjon på maksimalt én time. Norsk Bane beregner reisetid på ca. 6 1/2 time fra Oslo til Tromsø, hvis nettet bygges ut nordover, og via Stockholm og København kan nettet kobles sammen med det internasjonale jernbanenettet. Hvilke muligheter ville ikke dette åpne!

Nesten like raskt som fly

Med høyhastighetstog kan reisetiden reduseres til nær en tredjedel av den tida togturen tar i dag. Da vil det ta omtrent like lang tid å ta tog som å ta fly fra Oslo til de store byene Stavanger, Bergen og Trondheim. Riktignok går flyet vesentlig raskere enn toget, men selve flyturen utgjør bare liten del av den totale reisetiden. Du skal til flyplassen, sjekke inn, ekspedere bagasje og sikkerhetsklareres. Selve boardingen tar tid, og etter flyturen skal en ut av flyet, vente på bagasjen, finne transport og komme seg til byen – og hvem har ikke opplevd at flyet blir forsinket?

Og det er jo tiden som gjør at vi velger å fly, for ellers er ikke en flyreise noe særlig å trakte etter; stressende og ubehagelig, trangt og dårlig utsikt. Togturen gir en helt annen reiseopplevelse! Vi kan slappe av, har god plass og kommer fra sentrum til sentrum. Store vinduer gir alle utsikt til landskapene vi farer igjennom i vårt flotte land. Lyntoget vil få 5–8 stopp på strekningene fra de store byene og fram til Oslo. Flyreisen har ingen. Dette betyr at tog vil være et mye mer fleksibelt alternativ enn fly, og et reisetilbud som dekker hele landet, og ikke bare de store byene.

Tog-glede til nye slekter

Vi besteforeldre ønsker at våre etterkommere også skal få oppleve gleden ved å reise med tog og utforske nye landskap og steder og bli kjent med folkelivet der. Å få både persontransport og godstransport bort fra vei og luft over til utslippsfri jernbane, vil gi en enorm klimagevinst. Så la utbygging av høyhastighets jernbane bli en viktig del av det grønne skiftet i den nye nasjonale transportplanen som skal utarbeides i 2021!

Å bygge framtidsrettet infrastruktur nå vil gi gode grønne arbeidsplasser, være god distriktspolitikk og gi bærekraftig person- og godstransport. Attpåtil mener ekspertisen at det kan gjøres lønnsomt.

Publisert: