Reiselivet trenger lav moms og økte tilskudd for å reise seg igjen

DEBATT: 2021 er året reiselivet i Stavanger skal begynne å reise seg igjen etter tidenes verste krise for norsk næringsliv. Det er avgjørende at stortingspolitikerne sikrer reiselivsbedriftene tilstrekkelig kompensasjon og en fornuftig overnattingsmoms på seks prosent.

Reiselivet i fylket er i knestående. 64 prosent av reiselivsbedriftene i Rogaland har permittert ansatte. 32 prosent har allerede gjennomført oppsigelser, som er betydelig over snittet for resten av landet.
  • Tone Grindland
    Regiondirektør, NHO Rogaland
  • Kristin Krohn Devold
    Adm. direktør, NHO Reiseliv
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse gjennomført 14. oktober viser at 64 prosent av reiselivsbedriftene i Rogaland har permittert ansatte. 32 prosent har allerede gjennomført oppsigelser, som er betydelig over snittet for resten av landet, og samme antallet har planer for ytterligere oppsigelser. 23 prosent frykter de vil gå konkurs som følge av koronakrisen.

Momsøkning trenger vi ikke!

Undersøkelsen ble gjennomført før regjeringen la frem nye restriksjoner i slutten av oktober, så en kan anta at tallene er enda verre i dag. Ytterligere restriksjoner får store konsekvenser for et allerede hardt rammet kurs -og konferansemarkedet. Dette står for hele 60 prosent av de kommersielle gjestedøgnene. Julebordsesongen står også i fare, og det rammer byens servering og utelivsbransje spesielt.

Likevel foreslår regjeringen i statsbudsjettet å øke overnattingsmomsen til 12 prosent. Dette er stikk i strid med hva reiselivet trenger nå, da dette vil øke avgiftsbelastningen på en bransje i krise. Lavere moms gir lavere pris for gjestene. Vi vet at lavere moms er et effektivt tiltak for å tiltrekke seg flere gjester, noe bedriftene vil trenge for å overleve og gjøre et comeback i 2021.

Øk utbetalingene

Regjeringen presenterte nylig en justert kompensasjonsordning for reiselivet. Justeringene går i riktig retning, men det er behov for mer støtte. I den nye ordningen foreslår regjeringen å kompensere 60 prosent av bedriftens faste kostnader. Regjeringen senket kompensasjonsgraden etter sommeren fordi man forventet lavere smitteutvikling og lemping av restriksjoner i høst. Slik ble det som kjent ikke.

Ordningen skal nå til behandling i Stortinget, og vi setter vår lit til at Stortinget øker kompensasjonsgraden i regjeringens forslag. Basert på hvor alvorlig situasjonen er for mange bedrifter, bør den økes til minst 70 prosent. Samtidig bør grensen for utbetaling per selskap heves til 80 millioner kroner per selskap per måned. Har du mange tusen ansatte og mange hotell, er 50 millioner bedre enn det opprinnelige forslaget på 10 millioner, men bør økes ytterligere for å sikre de store bedriftene som er sysselsettingsmotorer i hele landet. Reiselivet i Stavanger består av flere store bedrifter som er av stor betydning for lokal verdiskaping og arbeidsplasser.

Tap på over 40 milliarder

Etter mange måneder med strenge restriksjoner på drift, kurs- og konferansenekt, nasjonal skjenkestopp ved midnatt, bortfall av utenlandsmarkedet og én-meters-krav, ser vinteren mørk ut. Situasjonen har ført til enorme tap for bransjen. NHO har beregnet at i perioden januar til august 2020, tapte reiselivet over 41 milliarder kroner. Over 30 000 jobber er tapt i overnatting og servering så langt.

Reiselivet i Stavanger skal fortsette å være en sysselsettingsmotor og en viktig næring i tiårene fremfor, men vil trenge bistand til å komme seg gjennom pandemien. Derfor må næringen få tilstrekkelig kompensasjon og et fornuftig momsnivå på seks prosent ut 2021. Det er nå opp til Stortinget å sikre rammebetingelser som gjør at reiselivet kan starte prosessen med å reise seg igjen i 2021.

Publisert: