Det frie skolevalget er ikke like fritt lenger

SKOLEVALG: Fylkestinget vedtok desember i fjor mot 11 stemmer å endre den lokale inntaksforskriften i videregående skole. Dette oppleves som et slag i ansiktet for elevenes rettigheter.

Ønsker vi en ordning som gir rom for elevenes egne individuelle valg og prioriteringer, eller ønsker vi en ordning hvor hver enkelt elev blir plassert i et ensformet system uten mulighet for individuell tilpasning?
  • Fredrik Myklebust Iversen
    Leder i Rogaland Unge Høyre
  • Terje Hetland
    Representant i Fylkestinget (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Elever som har fått videregående opplæring i Rogaland har nytt godt av fritt skolevalg. Det har ført til at elevene selv har fått bestemt hvilken skole de skal gå på, uten innblanding fra andre parter. Det er derfor merkelig at de rød-grønne partiene har overkjørt elevene i saken om fortrinnsrett.

Nå er det slik at Vg1 elever har fortrinnsrett til studieplass ved den samme skolen i Vg2. Bakgrunnen for saken var bekymringer om at fritt skolevalg mellom Vg1 til Vg2, førte til stress og press blant elevene.

Fylkesrådmannen utredet saken, og kom frem til en klar innstilling: ordningen bør ikke endres. Grunnen for dette er nemlig at elevene selv ikke ønsker det. Tall fra Ungdata- undersøkelsen i 2019 viser at presset for å få gode karakterer er størst i 10. klasse, ikke i Vg1. Ungdommens fylkesråd, som er elevenes stemme opp mot fylkestinget, var også imot forslaget om å endre ordningen.

Er det da virkelig grunn å sette allerede mer press på 10.-klassingene, slik endringen gjør? Hvis du som 10. klasse- elev søker til Vg1 til høsten, må du med stor sannsynlighet gå på skolen du kommer inn på i hele skoleløpet. Fritt skolevalg bør ikke bare handle om frihet til å velge skole i Vg1, men også i Vg2. Undersøkelsen fra Ungdata viser nemlig at de aller fleste som skifter skole mellom Vg1 til Vg2, ønsker dette selv.

Man kan da spørre seg selv: Hvem ønsker seg en slik endring når elevene selv sier de ikke vil ha det? Skal ikke politikerne tjene brukernes ønsker? Hvorfor stiller Rogaland Ap og AUF seg bak et forslag som både går i strid med de faglige rådene fra Fylkesrådmannen, samt rådene fra de dette nettopp gjelder? Og hvorfor har Venstre, et parti som tradisjonelt har stått opp for fritt skolevalg, nå blitt med på å myke opp ordningen?

Høyre er det eneste partiet som har flagget elevenes side i denne saken. Hvilken videregående skoleordning vil vi ha? Vi må spørre oss selv: ønsker vi en ordning som gir rom for elevenes egne individuelle valg og prioriteringer, eller ønsker vi en ordning hvor hver enkelt elev blir plassert i et ensformet system uten mulighet for individuell tilpasning?

Publisert: