Bedre byer med større kommuner

DEBATT: Forskere mener delingen av byområdet mellom Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg hemmer utviklingen av området som by- og regionsenter.

Debattinnlegg

  • Nikolai Astrup
    Kommunal-og moderniseringsminister (H)
Publisert: Publisert:

Mange av Norges byområder er delt mellom flere kommuner. Det hindrer at byene utvikler seg til det beste for innbyggere og næringsliv.

I desember kom en rapport om disse byområdene fra forskningssenteret NORCE. De har sett på utfordringene med at byer er delt på flere kommuner, og resultatene er ikke så oppløftende. Kort fortalt viser rapporten at den administrative oppdelingen av byområdene gir utfordringer for samfunnet.

I stedet for å samarbeide om de store utfordringene i byområdene, og sammen legge planer for hele regionen, konkurrerer kommunene seg imellom. Det fører til dårligere arealbruk og til at kommunene gjør andre valg enn de ville gjort hvis de så hele området under ett.

Når ulike kommuner i samme byområde fatter beslutninger som trekker i ulike retninger, klarer vi ikke hente ut potensialet og mulighetene for god byutvikling.

Krever mer ressurser

Konsekvensen er at de flerkommunale byområdene eser ut i areal, i stedet for å vokse tett og bærekraftig. Oppdelingen mellom flere kommuner gjør at byplanlegging krever mer ressurser, og at byutviklingen blir mindre effektiv. Flere av eksemplene viser at prosessene ofte er mer tidkrevende fordi vedtakene skal behandles i flere runder i flere ulike kommuner.

Et av eksemplene i rapporten er Nord-Jæren. Forskerne mener delingen av byområdet mellom Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg hemmer utviklingen av området som by- og regionsenter, og det svekker muligheten for å se hele området i sammenheng – for eksempel når det gjelder utbygging og kollektivløsninger.

Mange kommuner forsøker å motvirke problemene gjennom omfattende interkommunale samarbeid. Det er selvsagt bedre at kommunene samarbeider i stedet for at de motarbeider hverandre. Men interkommunale samarbeid innebærer at man flytter makten fra kommunestyret til styrerommene – og forskerne slår fast at de fleste flerkommunale byområdene mangler en demokratisk instans som kan holde i planprosesser og fatte beslutninger for hele området.

I debatten om kommunereform er det ofte de minste kommunene som er tema. Men utviklingen av byområdene omfatter svært mange mennesker. Og hvordan vi velger å utvikle byområdene våre i dag, kommer til å være avgjørende for om vi når både klimamålene og bærekraftsmålene i fremtiden.

Samfunnet taper

Gode planprosesser på tvers av kommunegrensene i byområdene våre er viktig for å utnytte arealene best mulig, skape god byutvikling, effektive transportløsninger, ivareta jordvern og legge til rette for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Når ulike kommuner i samme byområde fatter beslutninger som trekker i ulike retninger, klarer vi ikke hente ut potensialet og mulighetene for god byutvikling. Det taper både samfunnet, næringslivet og innbyggerne på.

Publisert:
  1. Debatt

Mest lest akkurat nå

  1. Går inn for å forlenge smitte­vern­tiltakene i Stavanger til 8. februar: - Situasjonen er fortsatt svært alvorlig

  2. Denne isbanen i Stavanger er et mysterium

  3. Fine skiforhold i Sirdal, men ekstrem­kulde ødelegger idyllen

  4. Han blir leder for FNB Rogaland

  5. I denne kommunen har de fått nok. Nå ber de folk slutte med «smitte-shaming»

  6. Folkehelse­instituttet bommet kraftig på smitte­tall i julen