Vi trenger sykelønnsordningen!

DEBATT: Frilansjournalist Heidi Hjorteland Wigestrand går i en kommentar i Aftenbladet 23. mars til angrep på sykelønnsordningen.

«Det er dessverre fortsatt slik at mange kvinner har større arbeidsbelastning i hjemmet, og at balansen mellom jobb og hjem derfor blir vanskeligere for dem», skriv Irene Bergljot Åstein Dahle, Ingrid Baltzersen og Sara Nustad Mauland.
 • Irene Bergljot Åstein Dahle
  Styremedlem i Rødt Stavanger
 • Ingrid Baltzersen
  Styremedlem Rødt Stavanger
 • Sara Nustad Mauland
  Gruppeleder Rødt
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Eller rettere sagt, hun går til angrep på alle de som hun mener ikke har gode nok grunner til å være borte fra jobb: «Det handlar om korleis me organiserer liva våre. Er det rett at jobben får svi fordi me sjølv vel å ha så travle privatliv at når mandagen kjem er me så slitne at det kjennest best å stoppa heime?». Alle de «dårlig organiserte» faste ansatte står i sterk kontrast til de selvstendig næringsdrivende, som ifølge Wigestrand både har bedre arbeidsmoral og organiserer seg bedre. Hun nevner ett eksempel, en frilanskollega med fire barn som var så godt organisert at hun klarte å unngå fravær pga. syke barn, ved å organisere de syke barna inn i arbeidet sitt!

Årsaken til at de selvstendig næringsdrivende har bedre arbeidsmoral og er bedre organiserte er at de ikke har like god sykelønnsordning som de fast ansatte. De kan «aldri ty til ei sykemelding på same måte som fast tilsette».

Visst utviklet en ukultur

En tredje årsak til sykefraværet blant de fast ansatte, i tillegg til «dårlig organisering» og dårlig arbeidsmoral er ifølge Wigestrand, og en forsker hun referer til, at det har utviklet seg en dårlig «kultur» i denne gruppen. Vi, hovedsakelig fast ansatte kvinner vel og merke, har visst utviklet en
ukultur der det å sykemelde seg når livet butter litt imot er helt greit.

Løsningen til Wigestrand ligger i sykelønnsordningen. Hadde vi bare hatt en dårligere sykelønnsordning, så hadde de fast ansatte fått en bedre arbeidsmoral, de hadde organisert seg bedre og de hadde fått en bedre «kultur».

Wigestrand trekker fram Sverige som et eksempel til etterfølgelse. Men, det som Wigestrand tydeligvis ikke vet, er at Sverige måtte gå bort fra karensdager når pandemien kom. Lavtlønnede helsearbeidere gikk på jobb med covid 19-symptomer, fordi de ikke hadde råd til noe annet.

Hån mot veldig mange

Wigestrand sitt innlegg er et hån mot veldig mange mennesker. For, det som kanskje Wigestrand ikke har fått med seg, i sin lille «frilanserboble» er at vi har et arbeidsliv som er under betydelig press og at arbeidstakernes lovfestede rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø svekkes.

Det finnes mye kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse. Forskning har blant annet dokumentert at økte krav i arbeidet, kombinert med mindre innflytelse over egen arbeidshverdag kan føre til sykdom og sykefravær. Vi vet også mye om hvilke faktorer i arbeidet som kan bidra til muskel- og skjelettplager, som er en viktig årsak til sykefravær. Det skal heller ikke mye fantasi til å forstå at ansatte vil være mindre lojale overfor en arbeidsgiver som de opplever utnytter dem, og som ikke tar deres helse på alvor.

Større arbeidsbelastning

Det er dessverre fortsatt slik at mange kvinner har større arbeidsbelastning i hjemmet, og at balansen mellom jobb og hjem derfor blir vanskeligere for dem. For, og det kommer kanskje som en bombe for Wigestrand, det er ikke alle som «velger» å ha travle privatliv.

Våre spørsmål til Wigestrand er:

 • Synes du det er rettferdig at det er arbeidstakerne som skal betale for at arbeidsgiverne ikke har ivaretatt sitt lovfestede ansvar for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø?
 • Synes du det er rettferdig at det er de lavtlønnede, og de gruppene som har de mest fysisk og psykisk belastende yrkene, som skal være hovedbidragsyterne til at staten sparer penger?
 • Synes du det er greit at syke mennesker går på jobb fordi de ikke har råd til å la være?
Publisert: