Petroleumsbransjen representerer arbeidsplasser for framtiden

DEBATT: De lave søkertallene til petroleumsrettede studier har vakt oppmerksomhet og debatt.

«Vi skal fortsette å utvikle norsk sokkel og skape verdier, både fra petroleumsvirksomheten og nye lønnsomme næringer som vokser fram», skriver

Debattinnlegg

 • Ingrid Sølvberg
  Ingrid Sølvberg
  Oljedirektør, Oljedirektoratet
Publisert: Publisert:

Det å velge en utdannelse er et av de viktigste veivalgene i livet. Utdannelse er avgjørende for den første jobben og for hvilke muligheter som åpner seg senere i livet. Og det er naturlig å velge utdannelse basert på troen om hvor de framtidige jobbmulighetene er. Da er det viktig å kommunisere tydelig at petroleumsbransjen i høyeste grad representerer arbeidsplasser for framtiden.

Det kan være gode grunner til at unge ikke ønsker å utdanne seg til et yrkesliv i petroleumsnæringen. Noen fordi de ikke ønsker å jobbe i en næring som bidrar til utslipp av klimagasser – og til klimaendringer. Samtidig leser vi til stadighet om de som ønsker å sette sluttstrek. Dette skaper usikkerhet om framtiden.

Vi trenger et mangfold av kompetanse.

Utvikle nye energinæringer

Det vil være behov for olje og gass i mange tiår framover, selv om andelen i energimiksen vil avta. Og inntektene, kompetansen og teknologien skal hjelpe oss over i lavutslippssamfunnet. Mange av de nye næringene bygger på kompetanse og teknologi som er utviklet i petroleumsnæringen. Havvind, CO₂-fangst og lagring, mineralutvinning til havs og hydrogenproduksjon fra naturgass er eksempler på dette. Det er fortsatt slik at det er politisk flertall for den norske petroleumspolitikken, samtidig som vi skal utvikle nye energinæringer.

Oljeselskapene og leverandørindustrien utvider porteføljen sin for å utnytte andre energiressurser. Samtidig fortsetter næringen å produsere olje og gass med stadig lavere klimagassutslipp og store inntekter til velferdsstaten – som kommer oss alle til gode.

Kompetanse har alltid vært viktig, og avgjørende for at vi har lykkes så godt med utnyttelsen av de enorme naturressursene våre. Vi skal fortsette å utvikle norsk sokkel og skape verdier, både fra petroleumsvirksomheten og nye lønnsomme næringer som vokser fram. Det trengs motiverte og dyktige fagfolk for å få dette til. Og vi trenger et mangfold av kompetanse.

Smelter sammen

I framtiden tror jeg ikke vi må velge om vi skal jobbe med enten olje og gass, eller fornybar energi. Bransjene smelter sammen til en samlet norsk energiindustri. Vi skal være stolt av måten vi har forvaltet naturressursene våre til det beste for fellesskapet. Jeg kan ikke se for meg en mer spennende og framtidsrettet arbeidsplass enn i den norske energisektoren.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Fornybar energi
 3. Ingrid Sølvberg
 4. Leverandørindustri
 5. Oljedirektoratet

Mest lest akkurat nå

 1. Hele livet lurte Tor på hva som skjedde da faren styrtet i døden med jager­fly. Så opprettet kona en hemmelig kon­takt

 2. Ingenting rocket på Sandnes’ nye festplass

 3. Veton Berisha etter hat tricket: – Serie­gull med Viking ville vært det største

 4. Gikk fra Sandnes til Kristiansand av én spesiell grunn: – Det har vært litt av en tur

 5. Politiet ønsker tips om hen­delser før døds­ulykken i Sandnes

 6. Da det var trøbbel med skoene i «Skal vi danse», visste hun at løsningen lå i Hillevåg