Barneovervekt er en samfunnssykdom

DEBATT: Når tiltakene retter seg mot hele befolkningen, vil barn som lider av alvorlig overvekt kunne få drahjelp fra alle de andre som deltar.

«Å være utenfor det typiske kan være normalt, men noen ganger gir det problemer», skriver barneoverlege Bente Brannsether-Ellingsen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Debattinnlegg

 • Bente Brannsether-Ellingsen
  Bente Brannsether-Ellingsen
  Ph.d., overlege, Barne- og ungdomsklinikken, SUS
Publisert: Publisert:

La oss starte med det viktigste: Dette handler ikke om kroppsform, men om helse. Barn er korte og lange, barn er lette og tunge. Barn som i vekst er der 97 prosent av norske barn befinner seg kaller vi typiske, barn som i vekst er over eller under der 97 prosent av norske barn befinner seg, er utenfor det typiske. Å være utenfor det typiske kan være normalt, men noen ganger gir det problemer. Noen ganger blir vekten så høy at barnet får helseproblemer.

Et felles ansvar

I Norge er mellom 13-20 prosent av norske barn overvektige. Forekomsten av overvekt er ulikt fordelt i befolkningen (Barnevekststudien). En liten gruppe har så alvorlig overvekt at den gir kroppslige, psykiske og sosiale utfordringer. At ellers friske barn får så høy vekt at de får helseproblemer og at dette er ulikt fordelt i befolkningen, er et symptom på en samfunnssykdom. En samfunnssykdom er aldri et individuelt anliggende, det er et felles ansvar å ordne opp i.

I barnealder vil utfordringene ved alvorlig overvekt ofte ligge på et psykososialt plan; barnet kan oppleve at det ikke klarer å henge med i det andre barn gjør, det kan oppleve utestengelse og sosial isolasjon. I ungdomsalder, hvor man oftere opplever høyt fokus på bestemte kroppsformer og sportslig prestasjon, ser vi at noen alvorlig overvektige barn kvir seg for å gå i garderobe med andre barn, og at de vegrer seg for gymnastikk og fysiske aktiviteter. Dette fører til økende skolefravær, mer isolasjon, mindre fysisk aktivitet og mer overvekt. For noen utvikler dette seg til skolevegring, og i verste fall så stort skolefravær at barnet mister viktig utdanning. Dette kan påvirke barnets evne til å klare seg selv i voksen alder.
Fysiske sykdommer og plager kommer ofte noe senere, for eksempel diabetes, skjelettplager, pustestopp på nettene (søvnapnésyndrom), hodepine og konsentrasjonsvansker på dagen, høyt kolesterol, og høyt blodtrykk. Barneovervekt er derfor, både sett fra barnets perspektiv, men også fra et samfunnsperspektiv, et alvorlig problem.

Vanskelig å behandle

Alvorlig overvekt er vanskelig å behandle, spesielt når barnet har nådd full lengde. Det finnes sentre som tilbyr tverrfaglig oppfølging over 1–2 år. Noen barn får hjelp gjennom et slikt tilbud, men likevel ser vi altfor ofte at oppfølgingen har minimal effekt eller varer kun kort tid. Kanskje er det fordi miljøet barnet lever i ikke endrer seg, kanskje er det fordi slike behandlingstilbud er avhengige av at vi klarer å stimulere barnets motivasjon og selvkontroll. Det finnes studier, blant annet fra Australia, som kan tyde på at forebyggende tiltak i et større miljø, som en skole, et nærmiljø, eller i en kommune, kan føre til mindre overvekt i miljøet i flere år etterpå. Når tiltakene retter seg mot hele befolkningen, vil barn som lider av alvorlig overvekt kunne få drahjelp fra alle de andre som deltar.

I siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening publiseres en artikkel hvor forskerne har sett på effekten av fedmekirurgi på ungdommer. Dette dreier seg ikke om kosmetisk kirurgi for å oppnå en idealform eller vekt, det er et helsetilbud for eldre barn som lider av alvorlig overvekt med helseplager. Som barnelege leser jeg artikkelen med to følelser:
En lettelse over å få et tilbud til en gruppe barn med et alvorlig helseproblem, som vi ikke har klart å hjelpe på noe annet vis, og en tristhet over at et barn som enda ikke har forlatt barndommen, ender opp med et kirurgisk inngrep med store konsekvenser for dem i år etterpå. Hvor store konsekvenser vet vi ikke før disse barna er langt inn i voksenlivet.

Speiler vår felles livsstil

Samfunnet, – det er oss alle, og ikke minst politikerne som styrer, – bør vise større interesse for overvekt hos barn. Barneovervekt som skaper helseproblemer er et symptom som speiler vår felles livsstil, der politiske beslutninger innenfor helse, skole, transport, matvareproduksjon og distribusjon, har betydning. Vi skal heller ikke glemme at helseproblemer kan oppstå fordi vi alle er for lite inkluderende, og fordi vi tenker at alle skal inn i en felles form som vi måler hverandre etter. Hvis vi i vårt nærmiljø legger opp til snevre aktiviteter, eller fokuserer for mye på måling av prestasjoner hvor et overvektig barn ikke har mulighet for å nå opp, så kan det bidra til lavere selvfølelse hos barnet, angst for fysisk aktivitet, sosial isolasjon, og kanskje til at barnet utvikler mer alvorlig overvekt og helseplager.

Verdens helseorganisasjon fastslår at overvekt og fedme hos barn kan forebygges gjennom helsefremmende tiltak i nærmiljøet, i barnehager og skoler. I en rapport («The Commission on Ending Childhood Obesity») er det beskrevet hvordan dette kan gjøres. Tiltakene er inndelt i seks sentrale områder som tar for seg ulike områder som fysisk aktivitet, ernæring og vektkontroll fra før barnet blir til, via svangerskap, tidlig og sen barndom. Jeg vil oppfordre alle politiske partier til å sette seg inn i denne. Vi trenger ikke bare informasjon for å forebygge barneovervekt, vi trenger konkrete tiltak over tid som endrer vårt miljø og vår atferd, og som tar høyde for de faktorene som gjør at overvekt er ulikt fordelt i befolkningen. Vi kan også alle sammen tenke på hvordan vi inkluderer og tilrettelegger for barn i nærmiljøet, slik at barn uansett størrelse kjenner glede i å være sammen rundt bevegelse og fysisk aktivitet.

Samfunnssykdommer er et felles anliggende og generelt bedre å forebygge enn å behandle.

Kronikken er basert på en lederartikkel av Bente Brannsether i Tidsskrift for Den norske legeforening og en artikkel samme sted om slankeoperasjon kontra livsstilsendring hos unge med sykelig overvekt.

Les også

 1. Barn og unges aukande fedme, kvifor får vi det ikkje til?

 2. «Hvorfor ber ikke Høie oss om å svette litt mer?»

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Viking FK har beklaget til Berntsen – styre­lederen vurderer å trekke seg

 2. Coop møter Coop i ny bydel som kan få flere innbyggere enn hele Bjerkreim eller Hjelmeland

 3. Fisker frastjålet hummer til 20.000 kroner: - Aldri opplevd før

 4. Kommune­overlegen i Sirdal bekymret for julen: – Utenkelig at vi ikke får smitte

 5. Verdensmesteren bor i en ombygget container. Tett på naturen for 500.000 kroner

 6. Enebolig på Eiganes solgt 2 millioner over pris­antydning: – Helt ekstremt