Nytt datasystem er langt på vei en skandale

DEBATT: Skoleadministrativt datasystem til 600 millioner kroner bryter med arbeidstidsavtalen til lærerne.

«Uklarheter knyttet til mangelfulle og feilaktige arbeidsplaner får i det videre konsekvenser for det som kommer til uttrykk på lønnsslippen til læreren», skriver Bjørn Brown og Åshild Knutzen.
  • Bjørn Brown
    Fylkestillitsvalgt, Utdanningsforbundet Rogaland
  • Åshild Knutzen
    Fylkeshovudtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Høsten 2020 valgte Rogaland fylkeskommune å ta i bruk det nye
skoleadministrative datasystemet Visma InSchool (VIS) ved fylkets videregående skoler.

Dette valgte man til tross for at Utdanningsforbundet allerede høsten
2019 tok til orde for å utsette utrullingen. (Stavanger Aftenblad 30.10.2019).
Bakgrunnen for vårt råd var urovekkende erfaringer fra pilotfylket Akershus.

Utdanningsforbundet blir stadig kontaktet av frustrerte medlemmer og
lokale tillitsvalgte.

Rulles ut i landets fylker

Prislappen på VIS er etter vår erfaring ca. 600 millioner kroner. Etter
planen skal systemet rulles ut i alle landets fylker i løpet av få år, et system som på mange måter framstår som uferdig og tungvint i bruk. Det er ille i seg selv at et helt nytt datasystem, som i utgangspunktet er anskaffet for å gi skolene et arbeidsbesparende redskap, fungerer som en tidstyv både for lærere og skoleledere.

Les også

River seg i håret av nytt datasystem i videregående skoler

Verre er det imidlertid at arbeidsgiver bryter lærernes arbeidstidsavtale ved å benytte et system som ikke gir en avtalepliktig oversikt over undervisningen og arbeidstiden til lærerne. Med en så høy pris for et på mange måter uferdig og uhensiktsmessig datasystem, kan Visma InSchool langt på vei karakteriseres som en IT-skandale i videregående skole.

Utdanningsforbundet blir stadig kontaktet av frustrerte medlemmer og
lokale tillitsvalgte som adresserer ulike VIS-relaterte problemstillinger. Disse har
vi pekt på og tatt opp i flere møter med fylkesrådmannen, og vi har også
tidligere ytret oss offentlig om noen av utfordringene (Stavanger Aftenblad
02.10.2020).

Spørsmålene er mange, og noe av det mest grunnleggende står
fortsatt ubesvart. Hvilke av feilene som skyldes algoritmene i systemet og hvilke som skyldes kravspesifikasjonen som lå til grunn for bestillingen, er for oss uklart. Og i hvilken grad det er systemutvikleren som kan lastes for feil og mangler, eller hvorvidt det er bestilleren som må bære ansvaret, har vi ikke grunnlag for å uttale oss om. Det vi derimot vet, er at lærerprofesjonen ikke har fått ta del i systemutviklingen.

Bryter viktige bestemmelser

Innføringen av VIS har medført at læreren er uten mulighet til å forstå og
kontrollere egen arbeidsplan, slik denne kommer til uttrykk. Ved innføringen fikk vi forsikringer fra fylkesrådmannen om at alle kritiske funksjoner i systemet var operasjonelle. Fylkesrådmannen bryter åpenbart viktige avtalebestemmelser når han ikke gir læreren en oversikt over egen undervisning og arbeidstid slik avtaleverket regulerer det.

Hva er for eksempel en timeplanlagt time på arbeidsplanen til en lærer?
Man skulle tro at det er timer læreren skulle kunne finne igjen på sin
arbeidsplan. Slik forholder det seg ikke. Timeplanlagte timer kan dermed ikke brukes til å bekrefte lærerens stillingsprosent. Dermed er det i praksis svært vanskelig for læreren å holde oversikten over hvor mange timer som skal leveres i hvert fag, noe som betyr at læreren mister oversikten over egen arbeidstid.

Kan man ha tillit?

Uklarheter knyttet til mangelfulle og feilaktige arbeidsplaner får i det
videre konsekvenser for det som kommer til uttrykk på lønnsslippen til læreren. Det læreren mottar i lønn, må stå i forhold til timene han har fått tildelt i sin arbeidsplan, etter avtaleverket. Kan man som lærer og arbeidstaker i Rogaland fylkeskommune ha tillit til et skoleadministrativt system der det er høyst uklart om sentrale arbeidstidsbestemmelser og lønn bli rettmessig ivaretatt? Etter vår vurdering er det flere såkalte kritiske funksjoner i VIS som ikke blir ivaretatt
etter gjeldende avtaleverk.

Les også

Nytt datasystem skaper mykje krøll for fylkets vidaregåande skular

Les også

Skal timene telle eller telles?

143 skoler skal ta i bruk Visma-system i 2020: – Det blir en løpende risikovurdering
Publisert: