«De stjeler fremtiden vår»

DEBATT: «They stole the election», «We won the election». Dette er to utsagn som de aller fleste i verden har fått med seg, der Donald Trump uttrykte seg på sosiale medier etter at valgresultatet i Amerika var offentliggjort. Vil vi la politikerne lure oss på en slik måte?

«Vær så snill, Guri, ikke forsett å la elevene bli pint av tanken av å måtte gjennomføre en helt urettferdig eksamen», skriver August Hanevik.

Debattinnlegg

 • August Hanevik
  August Hanevik
  Student, Buøy
Publisert: Publisert:

Framtiden.no har nettopp publisert en artikkel hvor de går gjennom noen av hovedpunktene til rapporten som Utdanningsdirektoratet har utarbeidet på bestilling fra vår egen kunnskapsminister, Guri Melby. Der står det blant annet «Me meiner det ikkje lenger er tilrådeleg å gjennomføra skriftlig eksamen som sluttvurdering for elevar» (...) «Fordi det har vore, og framleis er, så store variasjoner i tilbodet til elevane, er det vurderinga vår at det ikkje er riktig at alle elevar skal ta den samme eksamenen» (Langåker, 2021).

Skolene burde heller bruke tiden på å sikre opplæringen og standpunktvurderingen.

Gjøre som Trump?

Er det slik at politikere skal gjøre som Trump og drite i anbefalinger fra eksperter innenfor fagområdet? Smittesituasjonen er et prakteksempel på hvilke konsekvenser slike handlinger kan føre til. Rapporten til Udir er jo hovedsakelig basert på de enorme forskjellene det har vært i undervisningen i landet fram til 26.01.21, og har derfor ikke tatt i betraktning den nye situasjonen som har utviklet seg i Nordre Follo og kommunene rundt. Som følge av dette har det vært nødvendig å sette i verk strengere tiltak enn det ble gjort i mars i 2020. En av konsekvensene av disse tiltakene er hjemmeundervisning til elevene i de utsatte områdene.

Les også

Melby lover rask eksamensavklaring

Hvis en sammenligner de utsatte plassene med f.eks. skoler i Stavanger, har elever på store deler av Østlandet måtte godta 30 prosent av skolehverdagen sin foran en datamaskin skoleåret 20/21. Om en da ser på skoler i Stavanger, har de aller fleste i snitt sluppet unna med omtrent 9,5 prosent hjemmeundervisning. Det er en differanse på hele 20,5 prosentpoeng.

90 prosent av elevrådsledere i Norge har stemt for å avlyse eksamen (Vollan & Krantz, 2021). Allerede tilbake i november i 2020 publiserte Elevorganisasjonen en underskriftskampanje om å avlyse eksamen 2021. I løpet av to dager var det samlet inn langt over 50.000 underskrifter (Elevorganisasjonen, 2020). All denne statistikken viser bare hva flertallet mener, nemlig at eksamen må avlyses. Tør politikere å sette elevenes fremtid på spill for å få gjennomført en fullstendig urettferdig eksamen? Jeg synes det er helt sprøtt at det fremdeles er et diskusjonstema.

Urettferdig eksamen

Noe som er litt komisk i den ellers triste perioden vi er i, er at det er 2001-modellene som blir kalt korona-kullet. De som fikk 92 prosent vanlig undervisning og fikk avlyst eksamen blir kalt koronakullet. 2002-modellene må leve med 27 prosent ødelagt videregående utdanning på grunn av korona, muligens ha eksamen og kanskje måtte bruke et helt år på å ta opp fag på grunn av mye digital hjemmeundervisning og en urettferdig eksamen.

Er det slik at vi har fått den oppfølgningen og undervisningen vi har krav på, eller er det bare noe politikerne sier for å tvinge frem en helt urimelig eksamen?

Skolene burde heller bruke tiden på å sikre opplæringen og standpunktvurderingen. Det å legge til rette for læring, samt skape forutsigbarhet for elevene, er noe lærerne jobber hardt for. Disse elementene er med på å fremme læring. Den uavklarte situasjonen ødelegger mye av forutsetningene for læring, og for å ikke føle at dette skoleåret er «bortkastet» må det besluttes noe raskt. Alle signaler fra ulike fagmiljøer peker i retning av avlysning. Kanskje fagmiljø ikke er så viktig for politikerne siden ekspertutvalget som ble nedsatt i november for å vurdere hvordan en gjennomføring av eksamen kunne gjøres, utelot skoleledere og elever?

Utsette høyere utdanning

La elevene nå få ro til å konsentrere seg om læring, tilegne seg all den kunnskapen de nå kan få slik at lærerne har gode forutsetninger for å sette standpunktkarakterer på riktig grunnlag. Vær så snill, Guri, ikke forsett å la elevene bli pint av tanken av å måtte gjennomføre en helt urettferdig eksamen, for deretter å måtte utsette høyere utdanning

Les også

 1. Utdanningsdirektoratet: Eksamen må avlyses for alle grunnskoler og vgs.

 2. Studentene raste etter eksamen. Nå viser det seg at rekordmange strøk

Publisert:
 1. Debatt
 2. Eksamen
 3. Undervisning
 4. Stavanger
 5. Donald Trump

Mest lest akkurat nå

 1. Her åpner en ny Dolly Dimples med musikkpub

 2. Ny DNA-rapport i Tengs-saken mangler viktig kvalitetssikring

 3. Elleve nye smittede på Nord-Jæren

 4. – Alt ville vært bedre om Jugo­slavia ikke hadde gått i oppløsning. Nesten alle i Bosnia mener det

 5. Sirdal-saken: Kommunen brøt loven da de ville tvangsinnlegge gravid kvinne

 6. Noen pensjonister spiller golf. Terje Sjeggestad (70) venter barn – igjen