Lønn og arbeidsvilkår individualiseres i fylkeskommunen

DEBATT: Lønn og arbeidsvilkår i Rogaland fylkeskommune settes under sterkt press. Kollektive innretninger erstattes av stadig flere individualiserte ordninger, en individualisering som ofte innebærer vurdering av ansattes prestasjoner. Er det en bevisst arbeidsgiverstrategi?

«Kan man forstå omformingen av lønns- og arbeidsvilkår i fylkeskommunen som noe annet enn utrykk for en nyliberalistisk tilnærming?» spør Åshild Knutzen og Bjørn Brown.

Debattinnlegg

 • Åshild Knutzen
  Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Rogaland
 • Bjørn Brown
  Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Rogaland
Publisert: Publisert:

Hva er i så fall begrunnelsen for denne dreiningen mot en hardere arbeidsvilkårslinje? Og utkjempes det en dårlig skjult kamp mot det organiserte arbeidslivet?

Et viktig premiss for å være fagorganisert er å bli ivaretatt gjennom kollektive forhandlinger. Den lokale lønnspolitikken skal være forutsigbar og mulig å innrette seg etter. Den skal også bidra til å motivere ansatte til kompetanseutvikling og vise hvordan denne kompetansen gir lønnsmessig uttelling. Tanken er at den ansatte skal kunne gjøre rasjonelle valg i sin karriere og på den måten påvirke egne arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet arbeider for å omsette dette i praksis, men vi opplever dessverre at arbeidsgiver motarbeider det.

Kollektive avtaler har vært idealet og selve eksistensberettigelsen til fagforeningene, og vi erfarer at dette fellesskapsidealet er under stadige angrep.

Opplever ikke rettferdighet

Begrepet «prosedyremessig rettferdighet» uttrykker at kriteriene som ligger til grunn for lokal lønnsdannelse, er det vesentlige i slike forhandlinger. Mye tyder på at opplevelsen av rettferdighet faktisk er viktigere enn størrelsen på lønnstilleggene. I forskningsrapporten Undersøkelse om lokale lønnstillegg i barnehage og skole fra BI (Kuvaas og Birkeland, 2018), kommer det frem at ansatte i videregående opplæring i liten grad opplever slik rettferdighet. Fylkesrådmannen insisterer derimot i stor grad på å behandle hver skoleleder og lærer individuelt.

Ifølge rapporten er lokale forhandlinger i Rogaland fylkeskommune dårlig forankret og har liten legitimitet. Dette burde bekymre arbeidsgiver. Forskningen viser nemlig at mangelen på prosedyremessig rettferdighet har negative konsekvenser for ansattes motivasjon og arbeidsmiljø.

Les også

Er Rogaland fylkeskommune en ansvarlig skoleeier eller unnvikende leietaker?

Motivere arbeidstakere

Fylkeskommunen plikter å utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Tidligere hadde virkemidlene et langt mer kollektivt preg enn det som nå er tilfelle. Som et alternativ til AFP hadde man ordninger der arbeidstaker fra fylte 62 år enten kunne velge å jobbe noe redusert uten full reduksjon i lønn, eller å motta et lønnstillegg for å stå i full stilling. Fem ekstra fridager etter fylte 62 år var også et motiverende alternativ til AFP for mange. Disse kollektive virkemidlene kan ha bidratt til at avgangsalderen for lærere og skoleledere i Rogaland fylkeskommune er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet, men de har på kort tid blitt vraket. Nå gjenstår bare virkemidler som koster mindre, men som sannsynligvis også er mindre egnet til å motivere ansatte til å stå lenger i arbeid. I tillegg må de avtales individuelt, noe som genererer usikkerhet om hvilke tiltak som gjelder.

Kan man forstå omformingen av lønns- og arbeidsvilkår i fylkeskommunen som noe annet enn utrykk for en nyliberalistisk tilnærming eller hard HR? Individualiseringen innebærer åpenbart en endring i maktbalansen i favør av arbeidsgiver. Kollektive avtaler har vært idealet og selve eksistensberettigelsen til fagforeningene, og vi erfarer at dette fellesskapsidealet er under stadige angrep.

Bryter med den nordiske modellen

Forutsigbare, kollektive ordninger blir i tur og orden utfordret og saldert bort og erstattet med individuell usikkerhet. Dette bryter både med rådende forskning og den nordiske modellen, og det gir grunn til å spørre om det er flertallskoalisjoner i Fylkestinget som har medvirket til denne dreiningen, eller om det er et uttrykk for byråkratiets kamp mot det organiserte arbeidslivet.

Les også

 1. – Nytt datasystem i vgs. er langt på vei en skandale

Publisert:
 1. Debatt
 2. Utdanningsforbundet
 3. Lønn
 4. Rogaland fylkeskommune
 5. fagforeninger

Mest lest akkurat nå

 1. Vidar Nisja har fått ny jobb

 2. Statsministerens kon­tor kan ha brutt enda flere lover og regler

 3. Her starter Stangeland Maskin arbeidet med ny E39 gjennom Lyngdal

 4. Huset deres har vunnet arki­tektur­pris: – Plan­løsningen fungerer vel­dig bra for oss

 5. Verdensmesteren fra Sandnes gjør som Ingebrigtsen

 6. Mann i 40-årene tiltalt for seksuelt misbruk av om lag 40 hunder