• – Vi prioritere kostnadseffektivitet foran klima og miljø og opprettholder en livsstil som trenger ressurser fra 2,5 kloder, skriver Jakob Hyllseth Ryen. Illustrasjonsbilde, Scanpix

Miljø – er det typisk norsk å være god?

DEBATT: Skal Norge bli «gode», må vi starte omstillingen nå, vi må slutte å sette kostnadseffektivitet foran miljøhensyn og opptre som en ansvarlig nasjon.