Lovlydige bilførere har ingen ting å frykte

DEBATT: Selv om Ryfast-tunnelene blir enveiskjørt og selvsagt hastighetsregulert med skilt, vil garantert et stort antall bilister velge å kjøre over fartsgrensen og mange vil bli fristet til råkjøring.

«Data som registres for alle som kjører lovlig, bør kunne slettes umiddelbart. Det er i denne sammenheng ren skremselspropaganda å trekke inn alminnelig borgerovervåking som argument, slik Aftenbladet ordlegger seg i sin leder», skriver Seniortanken.

Debattinnlegg

 • Debatt
Publisert: Publisert:
 • Innlegget er skrevet av Seniortanken: Kjell Traa, Egil Harald Grude, Tovald Sande, Jostein Soland, Hjalmar Inge Sunde og Ivar Sætre.
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Aftenbladet skriver på lederplass 15. mars at automatisk gjennomsnittsmåling av fart i Ryfasttunnelene bør droppes. Begrunnelsen er hensynet til personvern og privatlivets fred. En menneskerett å kjøre så fort en vil?

Selv om Ryfast-tunnelene blir enveiskjørt og selvsagt hastighetsregulert med skilt, vil garantert et stort antall bilister velge å kjøre over fartsgrensen og mange vil bli fristet til råkjøring. I enveiskjørte tunneler unngås møteulykker, men det er nok av eksempeler på andre ulykkesårsaker i tunneler, som tap av kontroll i høy hastighet, påkjørsler bakfra osv.

Det er grunn til å stille spørsmål ved begrunnelen om personvern og privatlivets fred, som både Vegvesenet og Aftenbladet går inn for å frede i dette tilfellet.
Lovlydige bilførere har ingen ting å frykte ved automatisk fartsovervåking og data som registres for alle som kjører lovlig, bør kunne slettes umiddelbart. Det er i denne sammenheng ren skremselspropaganda å trekke inn alminnelig borgerovervåking som argument, slik Aftenbladet ordlegger seg i sin leder.

Dødstallene på norske veier har heldigvis gått ned i de senere år, fra 135 drepte i 2016 til 108 i 2018. I tillegg kommer antall hardt skadde i trafikkulykker, nær 3400 i løpet av de siste fem år, dvs. i gjennomsnitt nær 700 hardt skadde hvert år.
Dagens fotobokser for både punkt- og strekningsregistrering av hastigheter, har vært nyttige redskaper for å avdekke fartsoverskridelser, men den rivende teknologiske utviklingen innenfor data og kommunikasjon, gjør det mulig allerede i dag å iverksette en langt mer avansert og effektiv trafikkovervåking.

Sporadisk manuell fartskontroll som utføres av politiet, er ressurskrevende for en allerede hardt belastet polititjeneste og bør i stor grad kunne erstattes av mer automatisert overvåking. Ny teknologi vil på denne måten gjøre det mulig å luke ut notoriske fartsbøller og råkjørere, langt mer effektivt enn i dag.

Forhåndsvarsling av slik overvåking kan opprettholdes som før, ved at skilting varsler om at en veistrekning er automatisk overvåket, både ved synlige og skjulte installasjoner og fartsdata som registreres av lovlydige trafikanter, bør kunne slettes umiddelbart, slik at hensynet til personvern blir ivaretatt.

Les også

 1. Ja til trafikkultur, nei til gjennomsnittsmåling i Ryfast

 2. – Kunnskapsløst om streknings-atk og personvern, Aftenbladet

 3. – Regjeringen er åpenbart mer opptatt av å beskytte råkjørerne enn å ta i bruk et virkemiddel som fungerer

 4. Skeptisk til at fartsovervåking i Ryfast droppes: - Stikk i strid med sunn fornuft

 5. Fylkesmannen krev automatisk fartsmåling i Ryfast

Publisert:
 1. Debatt
 2. Personvern
 3. Teknologi
 4. Trafikksikkerhet
 5. Overvåking

Mest lest akkurat nå

 1. Du kan jo prøve sjøl å bygge et hus uten spiker, uten sag og uten strøm, og se hvordan bicepsene vokser

 2. Veton Berisha tatt ut på lands­laget: – Dritkult!

 3. Åpnet ny bane - vant 12-0 (!)

 4. Ble avvist av SUS to ganger – betalte 16.000 kroner for privat­behandling

 5. Noen glemte at det var fri­gjørings­dag lørdag

 6. – Begrunnelsen er latterlig og føyer seg inn i et klart mønster