• Kostnader ved vindkraftutbygging inkluderer også utbygging av linjenettet. Dessuten får vindparkene gratis hjelp med kraftleveringen fra vannkraften, enten det blåser eller ikke. Jon Ingemundsen

Vindkraft og subsidier, hva må med i regnestykket?