• «Barnehagelærernes planleggingstid, med 4 timer pr. uke, har stått stille i over 40 år, mens endringer i barnehagesektoren har vært enorme», skriver Kjellaug Løland. Shutterstock

Utdanningen starter i barnehagen

DEBATT: 18. januar brøt Utdanningsforbundet forhandlingene om arbeidstid barnehage med KS. KS mener avtalen er god nok slik den er, men det er Utdanningsforbundet uenig i. Saken behandles nå i en nemd.