• – I sum kan maktfaktorer, representert ved ulike typer eiendomsutviklere, lett omforme byen i en retning innbyggerne har liten forståelse for, en si glede av. I den grad det bøyes unna for press fra kortsiktige profittinteresser, vil respekten for politikerne lett kunne dale, skriver Per Th. Grimnes. Her illustrasjon av BaneNors planer for Stavanger Stasjon. BaneNor Eiendom

Hvem bestemmer hvordan vi bygger byen?

DEBATT: At BaneNor truer med å trekke seg fra sitt ansvar som transportør og eiendomsforvalter, er problematisk.