• – Omsorg ved livets slutt er komplisert. Personalet trenger mer undervisning for å kjenne symptomene og tilpasse behandlingen deretter, skriver Morten Dahle Stærk. Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Vi kan snu utviklingen der døende lider

DEBATT: Å innføre aktiv dødshjelp signaliserer at vi ikke har mer å tilby våre pasienter. Det er ren kapitulasjon av medisinens oppdrag.