• ONS og andre store konferanser i Stavanger bør blir til langt flere store, internasjonale konferanser. Da må bildet av byen utad samkjøres bedre. Jon Ingemundsen
    Galleri

Hvordan bli en magnet for store konferanser

STAVANGER: For å tiltrekke oss flere store konferanser må vi bli flinkere til å løfte frem det unike ved regionen og samle oss om en felles røst.