Mangelfull psykisk helsehjelp også i kommunehelsetjenesten

DEBATT: Psykologmangelen i helseforetakene i Stavanger-regionen er prekær. Antallet avtalespesialister må økes, men også i primærhelsetjenesten må det satses for å løse den akutte situasjonen.

«Antallet avtalespesialister har stått stille de siste 20 årene. Stikk i strid med politiske føringer», skriver Rune Frøyland og Heidi Svendsen.
  • Rune Frøyland
    Visepresident i Norsk psykologforening
  • Heidi Svendsen Tessand
    Visepresident i Norsk psykologforening
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Gjennom en serie artikler har Stavanger Aftenblad belyst mangelen på psykologer med avtalespesialisthjemler i helseforetakene. Det har vært en viktig debatt å reise, både for Stavanger-regionen og nasjonalt. Antallet avtalespesialister har stått stille de siste 20 årene. Stikk i strid med politiske føringer. Senest i sykehustalen 2018 uttalte statsråden at psykisk helsevern fortsatt skal prioriteres som ett av tre styringsmål.

Alle skal ikke til psykisk helsevern

Samtidig må man ha med seg at psykisk helsevern er ment for pasienter med alvorlige psykiske lidelser, og er dimensjonert for bare 5 prosent av befolkningen. Tidligere har vi sett at pasienter med lettere psykiske helseproblemer som angst og depresjon, henvises til spesialisthelsetjenesten i mangel på alternativer. Da blir køene uholdbare, og paradokset er at pasienter går ubehandlet så lenge at de utvikler mer alvorlige psykiske lidelser og må behandles i spesialisthelsetjenesten likevel.

Les også

Fastleger gir opp å henvise til psykolog

Les også

Legeforeningen: Pasienter står uten tilbud om psykisk helsehjelp

Kommunene må tilby et alternativ

I følge Nav er lettere psykiske lidelser som angst og depresjon nå den nest vanligste årsaken til sykemeldinger, og det er sannsynligvis store mørketall. Men har du angst eller depresjon, kan sykemelding være det siste du trenger. Den beste behandlingen for mange er samtaleterapi i kombinasjon med å stå i arbeid. Men dette verktøyet mangler ofte fastlegen i verktøykassa.

Stavanger Aftenblads avsløringer om tilgangen på psykolog i helseforetakene er rystende.

Verktøyet må tilbys i kommunehelsetjenesten. Poenget er å gjøre psykiske helsetjenester for befolkingen så tilgjengelig som mulig. Mange vil ha økt mulighet for å stå i arbeid med samtaleterapi og oppfølging fra psykolog. Lavterskeltilbud i psykiske helsetjenester og tidlig innsats i primærhelsetjenesten vil kunne forhindre at folk blir så syke at de må sykemeldes eller henvises til spesialisthelsetjenesten.

Den potensielle besparelsen ved å satse på lavterskel psykisk helsehjelp er enorm, både for den enkelte og for samfunnet.

Vedtatt i Stortinget

Stortinget vedtok i fjor (endringer i helselovgivningen 2016-2017) at alle kommuner skal ha psykolog som en del av kjernekompetansen i det lokale helsetilbudet. Denne lovfestingen skal trappes opp frem mot 2020 gjennom en tilskuddsordning. Videre presiseres det i primærhelsemeldingen (2014-2015) at tjenesten «skal redusere behovet for spesialisthelsetjenester for sine innbyggere». Dette er et tydelig signal om at Stortinget ser behovet for å satse på lavterskeltjenester. Her har mange kommuner en lang vei å gå.

På tide å levere

Stavanger Aftenblads avsløringer om tilgangen på psykolog i helseforetakene er rystende. Helse Vest må rydde opp, men tilgangen på psykolog er også mangelfull i kommunehelsetjenesten. De politiske føringene for å prioritere psykisk helse er der, både for helseforetakene og kommunene. Nå må det leveres.

Publisert: