Seks-begjæret må stagges

DEBATT: Strevet etter gode karakterer på videregående er ikke så ille som jeg trodde. Det er verre.

Publisert: Publisert:

«Veien til en god utdannelse og et godt liv går ikke bare gjennom et vitnemål fullt av femmere og seksere», skriver Ludvig Lorentzen. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Ludvig Lorentzen
Lektor, Stavanger katedralskole

Når man har vent seg til å snakke uten å tenke, kan det bli ganske underholdende for omgivelsene. I fjor vår lot jeg falle denne replikken i en korridor på skolen: – Nå om dagen føler jeg at alle krafser på meg og vil ha seks.

Jentene går foran

Muntlig fremført ga dette utsagnet en pikant tvetydighet, men dette var heldigvis før #metoo. Imidlertid er ikke bare sex-overgrep, men også seks-begjæret et samfunnsproblem, og her går jentene foran med skuldre så høye og stive at de gir gnagsår på ørene.

I snart to år har jeg vært lærer på Stavanger katedralskole. På videregående, eller gymnaset som det het i yngre steinalder, var jeg ingen pliktoppfyllende eller høflig elev. Derfor sier stundom i klassene at jeg er glad ingen ter seg slik jeg gjorde.

Med større sans for futt og fart enn flid og fordypning var det naturlig å bli journalist, noe jeg var i 30 år, helt til modne medarbeidere gikk av moten i pressen. Så ble det å grave fram lektor-eksamenspapirene, før Stavanger katedralskole tok vel imot meg.

En del unge har psykiske plager, muligens flere enn før, og en skal ikke se bort ifra at noen pugger seg syke på videregående.

Høflige, flinke og flittige

Her fryder vi lærere oss over høflige, flinke og flittige elever. De skildringene av ødeleggende uro som lektor Simon Malkenes på Ulsrud videregående i Oslo har kommet med, virker like fjerne som skruis i Vågen.

Vi har det motsatte problemet, nemlig at mange elever presser seg for hardt i jakten på de gode karakterene. En femmer er greit nok, men det er liksom bare sekserne som gjelder, og her ser det ut til at jentene fører an.

Døde lille Marius forgjeves?

En del unge har psykiske plager, muligens flere enn før, og en skal ikke se bort ifra at noen pugger seg syke på videregående. Døde Lille Marius forgjeves? Av og til holder jeg små foredrag i salig Per Fugellis ånd om å gi litt faen, men bruker et annet uttrykk, siden jeg har vært søndagsskolelærer.

Veien til en god utdannelse og et godt liv går ikke bare gjennom et vitnemål fullt av femmere og seksere. Vil du bli lege, sivilingeniør, veterinær, fysioterapeut, sykepleier med mere, kan du studere i utlandet, der opptakskravene på mange gode universiteter er lavere enn i Norge.

Hva med foreldrene? Av en godt informert kilde hører jeg at mødre og fedre er opptatt av podenes prestasjoner allerede i barnehagen. Hva ungdom da kan bli utsatt for mens de går på videregående, vil jeg helst ikke tenke på.

Kampanjer mot uønsket sex heier vi på. Men vi trenger også en offensiv mot for sterkt ønskede seksere.

Publisert: