• «Hvorfor lager vi slike terskler for helsetjenester til rusavhengige? Mistenker vi at de vil søke seg inn til avrusning selv uten å ha behov for det?» skriver Tommy Sjåfjell som er brukerrepresentant i A-larm og rådgiver ved Universitet i Sørøst-Norge. Shutterstock/NTB scanpix

Hvem har ansvaret når lovpålagte helsetjenester ikke er der?

KRONIKK: Selv om rusavhengiges liv preges av store helseutfordringer og høy dødelighet, prioriteres ikke akutte tjenester alle steder. Hvem har egentlig ansvaret for det?