Ut med pelsdyr er symbolpolitikk

DEBATT: Hva er den neste husdyrproduksjonen regjeringen er villige til å ofre?

«Vær på vakt, ikke tro blindt på rådene og løftene politikere i regjeringen gir», skriver Gunnar Jan Johnsen.

Debattinnlegg

 • Gunnar Jan Johnsen
  Gunnar Jan Johnsen
  Hommersåk
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Nå kjenner vi konklusjonen etter regjeringsforhandlingene. For å få Venstre med i regjeringen gir Høyre og Frp blaffen i det de med høy stemme og klart standpunkt for bare ett år siden gikk inn for. Vedtaket som ble fattet for ett år siden, ga både igangværende og nye pelsdyrprodusenter stor iver til å satse. Nye bygg har blitt reist med store investeringer. Hva er i dag det beste rådet til unge som vil satse på produksjoner, det være seg i jordbruket eller andre næringer?

Klokkeklar Bent Høie

Vær på vakt, ikke tro blindt på rådene og løftene politikere i regjeringen gir.
Årets Varhaugmøte, 29. januar, ble dominert av pelsdyrsaken der landbruksministeren sitt råd var å akseptere beslutningen om avslutning av pelsdyroppdrett i Norge. I et tilsvarende møte på Varhaug i januar 2013, valgåret der Høyre og Frp seinere på året fikk regjeringsmakt, ble det fra salen stilt spørsmål til Bent Høie: «Hvordan stiller Høyre seg til fremtiden for norsk pelsdyrnæring? Bent Høie var klokkeklar i sitt svar: «Høyre vil aldri gå inn for avvikling av denne næringen i Norge».

Makt i seg selv er tydeligvis det viktigste, både for statsministeren og Frp.

Norge langt framme

Han utdypet det videre med å si at hvis en gjorde det, vil en sannsynligvis se at det ikke ville gå lang tid før de ekstreme dyrevernorganisasjonene vil ta fatt på neste husdyrproduksjon. En del i Bent Høyes garanti i 2013 stemte. Kun få dager etter at regjeringen nå i januar 2018 proklamerte at de går inn for utfasing av pelsdyrhold, kom dyrevernalliansen med breiside mot fjørfeholdet i Norge. Kommunikasjonssjefen i dyrevernalliansen, juristen Live Kleveland, langet ut i Dagsnytt 18 på NRK og i Nationen. Her ble det gitt en beskrivelse over de forferdelige forhold verpehønene lever under. Dette kommer nå, etter at forbedrede krav i bransjen både for burhøns og for såkalte frittgående høns er vedtatt og satt i drift. I internasjonal sammenheng ligger Norge langt fremme i dyrevelferd, dette gjelder også fjørfehold. Når vi ser hva enkelte dyrevernorganisasjoner forfekter av holdninger, registrer vi at det er svært vanskelig å følge rådene.

Her formidles det at dyr må leve for sin egen del og ikke for å brukes til mat, klær, eksperimenter eller underholdning. Dette er så langt fra våre verdier og tradisjoner at samfunnet ikke kan forholde seg til disse organisasjonenes agenda for fremtidens husdyrhold.

Les også

Landbruksministeren: - Pelsdyrnæringen var Frps største tap i regjeringsforhandlingene

Gjelder alle dyr

Ingen forsvarer dårlig husdyrrøkt. Poenget er at de som driver med pelsdyr eller annen husdyrproduksjon og ikke driver forsvarlig, de må det rettes tiltak mot. Slik er det i alle forhold i vår rettsstat. Det har vært rettet stor oppmerksomhet mot pelsdyrhold der det ble vist dyr med store skader. Dette har vært de største anklagene mot pelsnæringen. Etter at nye forskrifter er implementert, nye bur og hus er bygget og eldre ombygget til nye krav, er dårlig røkt kommet i bakgrunnen i argumenteringen for å forby denne driftsformen. Nå blir det argumentert for at det ikke er et naturlig liv for pelsdyrene å være i bur. Akkurat det kan en nok si gjelder alle dyr, det være seg produksjonsdyr eller kjæledyr. Det hevdes at sau og ku har levd som tamme husdyr i uminnelige tider, mens pelsdyr kun i noe over hundre år i Norge.

Det tilsier allikevel at pelsdyrene i Norge har hatt denne livsformen gjennom mange titalls generasjoner, og da følgelig er preget til den livsformen de har i dag.

Politikk er en underlig greie. Venstre får gjennomslag hos de andre høyrepartiene for å legge ned en lønnsom produksjon, der de samme partiene for ett år siden gav klarsignal til næringen at den hadde fremtiden for seg. Makt i seg selv er tydeligvis det viktigste, både for vår statsminister og Frp. Ut med pelsdyr er symbolpolitikk. Landbruksminister Jon Georg Dale bedyret at beslutningen om å forby pelsdyroppdrett ikke var hans ønske, men forsvarte vedtaket med at det var et annet flertall på stortinget nå enn i januar 2017.

Ofret pelsdyrnæringen

Det er vel en påstand med modifikasjoner. Vedtaket Stortinget gjorde i januar 2017 og som ga flertall for fortsatt pelsdyroppdrett, var basert på Høyre, Frp, Senterpartiet og Kristelig folkeparti sine stemmer. Høyre og Frp har ikke snudd i denne saken, de har bare ofret pelsdyrnæringen og gitt Venstre en symbolsak som vederlag for å være med i regjeringen. Politikk er her et eksempel på at ærlighet og bærekraft ikke er samstemt. Det er lettest å angripe de svakeste.

Les også

 1. Se landbruksmøtet på Varhaug her

 2. Løpet er kjørt for pelsdyrnæringen

Publisert:
 1. Debatt
 2. Regjeringen
 3. Pelsdyrnæringen
 4. Høyre (H)
 5. Venstre (V)

Mest lest akkurat nå

 1. Bruker du en av disse medisinene? Da skal du ha en tredje vaksinedose

 2. Meteorologen forklarer: Derfor får vi uvær

 3. Vogntog-brann på E39

 4. Jærbedrift skal levere 10.000 kvadratmeter med solceller til Stavanger lufthavn

 5. Ingve Bøe i ekstase - ekstra fornøyd med én spiller

 6. – Politiet hadde ikke tid til å komme