Pasientene betaler prisen for reformen ingen vil ha!

DEBATT: La fylkene beholde ansvaret for tannhelse. De vil, og de har vist at de kan organisere gode tannhelsetjenester for innbyggerne.

Publisert: Publisert:

«Tannhelsetjenesten scorer svært høyt når de som har vært til tannlegen, blir spurt om tilfredshet med dagens tjeneste», skriver styret i Rogaland Tannlegeforening. Foto: Shutterstuck

Debattinnlegg

Debatt

Innlegget er skrevet av styret i Rogaland Tannlegeforening:

  • Markas Irlinas, leder
  • Nils Langhelle, nestleder
  • Anne Therese Ekelund, sekretær
  • Marit Lothe, kasserer
  • Jo Sæther Mæhle, infosekretær
  • Ingrid Gramstad, fagnemda
  • Anna Esther Boenheim, UTV-repr.
  • André Vistnes, næringspolitisk repr.

Tannhelsetjenesten er blitt en brikke i kommunereformen, og pasientene må betale prisen. Vi risikerer at dagens robuste system erstattes av mindre fagmiljøer med svekket kompetanse og et lappeteppe av ulike løsninger. Heldigvis kan Stortinget fortsatt sette foten ned. Alt avhenger av KrF og V.

Vi har resultater i verdensklasse, og utviklingen fortsetter: Stadig færre barn og unge har hull i tennene.
Les også

Tannleger frykter verre tannhelse med regjeringens forslag

Suksess

Det norske tannhelsemodellen er en suksess. Fylkeskommunene har i dag ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. Det ansvaret har de løst godt. Vi har god dekning av tannleger i hele landet, også av spesialister. Vi har resultater i verdensklasse, og utviklingen fortsetter: Stadig færre barn og unge har hull i tennene.

Her i Rogaland har man de siste 10 årene sett en veldig positiv utvikling i barnas tannhelse. Andelen 18-åringer uten hull har steget fra 11 prosent til 22 prosent. Det er nå 60 prosent av 12-åringer som aldri har hatt hull – en klar forbedring fra 41 prosent i 2007. Dette er resultater vi bør være stolte av.

Nå risikerer vi at denne gode tjenesten brytes opp. Regjeringen har nemlig lovet kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår derfor at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse.

Resultatet vil bli et lappeteppe av ulike løsninger.

Går motsatt vei

Forslaget er et stort paradoks. En av de viktigste begrunnelsene for å gjennomføre en kommunereform, er ønsket om større og mer robuste fagmiljøer. Men når det gjelder tannhelse vil man altså gå motsatt vei. På tannhelseområdet har fylkene allerede sørget for robuste fagmiljøer med god fagkompetanse. Regjeringen vil derimot gå fra dagens 19 fagmiljøer til flere hundre nye, som vil bli alt annet enn robuste. Svært mange kommuner er fortsatt altfor små til å ta dette ansvaret alene. Resultatet vil derfor bli et lappeteppe av ulike løsninger: Vertskommunesamarbeid, kjøp av private tjenester, og ikke minst mange interkommunale selskaper - nettopp det regjeringen ellers er opptatt av å unngå. Og på veien mister vi mye av den systemeffekten som har vært så viktig for å bringe norsk tannhelse dit den er i dag – i verdensklasse.

I den politiske debatten er det mye snakk om avstand mellom eksperter og folk flest. I denne saken er det motsatt: Et samlet fagmiljø har i høringsrunden gått imot forslaget. Kommunesektorens organisasjon går imot. Og folket er fornøyd: Tannhelsetjenesten scorer svært høyt når de som har vært til tannlegen, blir spurt om tilfredshet med dagens tjeneste.

Ikke innfridd

Stortinget har ikke gjort endelig vedtak i saken. Foreløpig har flertallet sagt at tannhelse kan overføres til kommunene dersom det ble mange nok sammenslåinger. Nå vet vi at premissen om store og robuste kommuner ikke er innfridd, selv om en del sammenslåinger er gjennomført. Det monner imidlertid ikke.

Derimot får vi en regionreform – der partiene leter etter oppgaver de nye fylkene kan løse. Vi har et forslag: La fylkene beholde ansvaret for tannhelse. De vil, og de har vist at de kan, organisere gode tannhelsetjenester for innbyggerne. La dem fortsette med det. Det er best for befolkningen.

Dårlig forslag

Nesten ingen ønsker denne reformen velkommen. Nesten alle er enig om at dette er et særdeles dårlig forslag fra regjeringen. Det hviler nå et tungt ansvar på partiene på Stortinget, og særlig på regjeringens støttepartier Kristelig Folkeparti og Venstre. Vil de virkelig ta sjansen på å bryte opp en velfungerende tannhelsetjeneste, og la pasientene betale prisen?

Les også

Høie: - Store kommuner skal få mer ansvar

Publisert: