Har IVAR brent seg på avfallssortering?

Store verdier gikk tapt i brannen på IVARs søppelsorteringsanlegg på Forus.

Debattinnlegg

 • Knut Skjæveland
  Knut Skjæveland
  Prosjektleder
Publisert: Publisert:

Vi er heldige i Norge som har politikere, forvaltningsorganer og ledelse i offentlige eide foretak som gjennomgående gjør en god jobb og derfor nyter generell stor respekt og tillit i befolkningen. Dette er sikkert også tilfelle for styret og daglig ledelse av IVAR.

Men også hos IVAR kan det se ut som at der er eksempel på styring og lederskap som det må være lov å stille spørsmål ved.

Anlegget for automatisk sortering av husholdningsavfall på Forus har nylig gått opp i røyk. Dette anlegget har tidligere blitt satt fokus på både med hensyn til den høye anleggskostnaden og på ustabil drift etter oppstart.
I forbindelse med brannen på anlegget kommer det fram at anlegget ikke sorterer husholdningsavfall i ulike fraksjoner, men kun frasorterer plast fra ordinært husholdningsavfall. Da må det være lov å spørre om ikke 650 millioner kroner av våre felles offentlige midler er en noe for høy kostnad for denne enkle sorteringsoppgaven som kan løses hjemme i hvert kjøkken? Kunne disse millionene vært bruk på noe bedre, som det nye sykehuset?

Så kom brannen. At et branntilløp i et nytt industrianlegg som dette sorteringsanlegget på Forus skal kunne utvikle seg og få slikt omfang som vi her er vitne til, er ikke til å tro. En må anta at IVAR ved prosjektering har utarbeidet en faglig grundig, klar og kvalitetssikret brannsikkerhets-strategi, kombinert med en dypgående risiko- og sikkerhetsanalyse, og at dette sammen har gitt klare retningslinjer for brannspredningsbegrensing, byggets utforming, materialbruk, branndeteksjon- og slukkesystem og liknende. Dersom dette har vært på plass som prosjektering- og bygge- underlag, skal det ikke være mulig at en brann kan utvikle seg og få slike konsekvenser som vi ser her.

Har dette noe som helst sammenheng med utøving av styring, lederskap, kvalitetsikring og kontroll, eller er det bare «et hendelig uhell» ?

Les også

 1. Slik ser IVAR-bygget ut etter brannen

Publisert:

IVAR-brannen

 1. All plasten blir brent: - Vi vil få på plass en løsning for å slippe brenning

 2. Politiet planlegger ikke å ta seg inn på branntomta: – Har dannet oss et godt bilde

 3. Branningeniør om IVARs slokkesystem: – Jeg satte kaffen i halsen

 4. Derfor tror inn­sats­lederen vi vil se flere søppel­branner

 5. Fremdeles flere spørsmål enn svar

 6. Ennå uklart når politiet starter med åsteds­undersøkelser

 1. IVAR-brannen
 2. Forus