Skal vi rasere hekkene våre på kommunens befaling? Nei

Vi oppfordres til å rasere hekkene våre, i trafikksikkerhetens navn. Mitt budskap til avsenderne bak informasjonsbrosjyren «Klipp hekk og busker», er å bruke vettet.

Slik vil Stavanger kommune at hekkene skal klippes ned til 50 cm høyde – lavere enn knehøyde – hele 10 meter på hver side av innkjørselen.

Debattinnlegg

 • Ove Eide
  Stavanger
Publisert: Publisert:

Avsender av brev og informasjonsbrosjyre er Bymiljø og utbygging, men jeg går ut fra at saken må være behandlet av kommunalråd, bydelsutvalg, politikere i kommunestyret og andre interessenter innenfor bymiljø som f.eks. byantikvaren. Så budskapet går til dere alle.

I brosjyren får vi beskjed om å klippe hekker på gatehjørner og ved innkjørsler. Vegetasjonen skal reduseres ned til en høyde på 50 cm. Dette skal skje i 10 meters lengde langs veien og 3 meter inn i innkjørselen. Har man da vei på to sider av huset og innkjørsel, er det ikke mye hekk igjen. Vakkert blir det ikke, men man får til gjengjeld en original berg og dalbane hekk som gir fullt innsyn i hagen fra alle kanter.

Eksempel på hekkbeskjæring etter kommunens krav.

Friskfyraktig språk

Brosjyren som er preget av en friskfyraktig språktone, ser foreløpig ut til å være sendt til noen huseiere i området Ledaal vest. Her er kvartalene små og hjørnene og utkjørslene mange. Bebyggelsen er gammel, og vegetasjon og utemiljø er blitt til gjennom mange år.

Strøket ble etablert på begynnelsen av 1900-tallet og var inspirert av de engelske hagebyene. Derfor var hekker, trær, blomster og uteplasser av stor betydning. Målet var å skape grønne, vakre lunger sentralt i bebyggelsen. Dette må ha vært grunnlaget for at Stavanger kommune tidligere har vernet mange av områdets gamle trær og omfangsrike busker og dermed bidratt til å gi strøket en særegen karakter.

Velstelte hager, hus og vegetasjon gir trivsel og glede for oss som bor i strøket. Men alt dette må være glemt, for nå gjelder bare siktlinjer og trafikksikkerhet. Administrasjon og politikere synes å ha fortrengt at trafikksikkerheten i området allerede er godt ivaretatt. Fartsgrensen er 30 km/t, og alle gatene er stengt for gjennomkjøring. Og siden kvartalene er små og tverrgater og fartsdumper mange, blir bilistene tvunget til forsiktig kjøring.

Slik, ikke slik. God sikt, dårlig sikt.

Bedre sikt, høyere fart

Ved å kutte alle hekker ned til 50 cm, vil nok sikten bli bedre, men samtidig oppmuntre til høyere fart. Hekker og vegetasjon gir ikke bare området karakter, men virker også som naturlige fartsdempere fordi kjørende blir tvunget til å tilpasse farten etter forholdene. Dette er nemlig ikke et område for brautende bilister. Disse gatene er for skolebarn og unge og eldre spaserende. Menneskenes ferdsel til fots og på sykkel skaper hygge og trivsel. Da må faktisk hensynet til bilistenes siktlinjer vike.

Vet egentlig politikere og byråkrater hvor lavt 50 cm er? Det er under knehøyde. Jeg oppfordrer byens ordfører til umiddelbart å ta en tur, gjerne sammen med Aftenbladets fotograf. Da kan de se resultatet etter at noen av huseierne langs Eiganesveien har fulgt de nye påleggene og kuttet hekkehjørnene, heldigvis foreløpig mye mindre omfattende enn det påleggene krever. Det er likevel blitt en ren vandalisering og rasering av tidligere velholdte hager og hekker, og må stoppes umiddelbart.

Gledene ved en hage er mange. Det gir livet mening å se at staudene har overlevd nok en vinter, at kassene med grønnsaker gir grøde, at snøklokkene i plen og under hekk varsler vår, og ikke minst at bøkehekkene står irrgrønne og friske til 17. mai. Disse gledene bør byens politikere og administrasjon stimulere, ikke ødelegge!

Eksempel på hekkbeskjæring etter kommunens krav.

Individets frihet og fellesskapet

Pålegget om å kutte hekkene er ikke bare uttrykk for mangel på estetisk sans, innsikt i områdets særpreg og politisk og byråkratisk maktarroganse. Det reiser også spørsmålet om kommunens rett til og klokskapen i å gripe inn i enkeltmenneskets råderett over egen eiendom. Kommunen har nå regler som bl.a. hindrer beboerne i området å skifte til glaserte taksten, til å bygge garasjer i tradisjonell stil og som tvinger dem til å rasere gammel vakker vegetasjon.

Konflikten mellom individets frihet og fellesskapets interesser vil alltid stå sentralt i samfunnsdebatten. Den voksende høyre- og venstrepopulismen har sin bakgrunn i borgernes frustrasjon over en stat som ikke lytter godt nok til sine innbyggere. Det kan gi seg utslag i vaksineskepsis eller i distriktsopprør. Begge deler tegn på at tilliten til byråkrater og politikere blir mindre, og at samfunnskontrakten mellom de styrende og de styrte kollapser.

Den maktarrogansen som brosjyren «Klipp hekk og busker!» er et uttrykk for, vil dermed på sikt svekke både tilliten til politikere og til troen på lokaldemokrati. Derfor er det nødvendig at de ansvarlige med ordføreren i spissen går i dialog med byens innbyggere før de sender ut informasjonsbrosjyrer og brev som vil rasere hagene i en hel bydel.

Vet egentlig politikere og byråkrater hvor lavt 50cm er? Det er under knehøyde. Jeg oppfordrer byens ordfører til umiddelbart å ta en tur, gjerne sammen med Aftenbladets fotograf.
Eksempel på hekkbeskjæring etter kommunens krav.
Publisert:
 1. Byutvikling
 2. Ordfører
 3. Stavanger kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Kutt i norsk strømsalg til Europa ble nedsablet før jul. Plutselig snudde regjeringen

 2. Drivstoffprisene har falt over sju kroner siden før sommeren

 3. Den siktede gutten innrømmer å ha startet brannen, men nekter straffskyld

 4. Nå har Vik­ings prøve­spiller fått svar

 5. Brunsneglene er færre enn før. Det har ikke bare med været å gjøre

 6. NHO fnyser av disku­sjonen om utenlands­kabel: – Provosert