Historisk løft for barnefamiliene

DEBATT:Vi jobber målrettet for å motvirke barnefattigdom, og hindre at en oppvekst i familier med lav inntekt fører til utenforskap.

«Å styrke familiene er det viktigste vi kan gjøre for å gi voksne og barn en trygg ramme rundt sine liv», skriver Kjell Ingolf Ropstad.

Debattinnlegg

  • Kjell Ingolf Ropstad
    Barne- og familieminister (KrF)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

For første gang på over 20 år øker vi nå barnetrygden med 1000 kr i året. På toppen av denne økningen har vi i Granavolden-plattformen fått gjennomslag for å øke barnetrygden med 7200 kr i året for alle barn fra 0 til fylte 6 år, i løpet av perioden. Dette er en historisk styrking av barnefamiliene.

Styrke, ikke styre

Familien er samfunnets viktigste byggestein. Vårt største kilde til glede, tilhørighet og mening. Å styrke familiene er det viktigste vi kan gjøre for å gi voksne og barn en trygg ramme rundt sine liv. Vi ser på gode, trygge og stabile familier som et mål i seg selv, og ikke et middel for å oppnå andre mål for samfunnet. Vi vil styrke familiene, ikke styre dem.

Samtidig som familiene oftest vet best hva som passer for dem, er det ingen tvil om at mange familier også trenger hjelp for å fungere på en best mulig måte. Vi har styrket familievernet over flere år, og vil fortsette å satse på forebygging og videreutvikling av et tilbud som er tilpasset den enkelte families behov. Vi vil senke terskelen for å be om hjelp.

Vi jobber målrettet for å motvirke barnefattigdom, og hindre at en oppvekst i familier med lav inntekt fører til utenforskap. Ved å innføre et fritidskort for dem mellom 6 og 18 år, gir vi alle barn muligheten til å oppleve glede og mestring gjennom fritidsaktiviteter.

Tre av fire barn under 18 år bor sammen med begge foreldrene sine. Andelen har holdt seg stabil siden 2005. Samtidig opplever rundt 20.000 barn hvert år at deres foreldre blir skilt eller separert. Samlivsbrudd kan være en stor påkjenning for barna, særlig hvis konfliktnivået er høyt. Blant barn som vokser opp i familier med lav inntekt, er barna som bor bare med mor eller far overrepresentert.

Ungdata-undersøkelsen viser at de aller fleste ungdommer i Norge er godt fornøyd med foreldrene sine, og bruker mye tid hjemme. Ingenting er så avgjørende for forebygging av rusbruk som «foreldrefaktoren»: Foreldre som setter tydelige grenser, støtter, følger med og bruker tid sammen med barna sine.

Trusler og vold

Dessverre finnes det også familier som er utrygge – hvor særlig kvinner og barn lever med trusler og vold. Det kan vi aldri godta. Vi må være helt tydelige på at det er gjerningspersonen som skal få sin frihet begrenset av sine handlinger, ikke ofrene.

Heldigvis gir de fleste familier trygge rammer for barn og voksnes liv, og vi får et stadig bedre tilbud til familier som trenger bistand eller hjelp. Ingenting er viktigere for trygg oppvekst og gode liv enn trygge familier.

Publisert: