Kjære samfunnsborger del II – fastlegen er her for deg!

KRONIKK: Vi gjentar det viktigste først. I disse koronatider må alle huske å ikke møte opp på fastlegekontoret med symptomer på luftveisinfeksjon. Dette kan være feber, rennende nese, sår hals, hoste eller kortpustethet.

Publisert: Publisert:

Akkurat i denne dugnaden er det kanskje tryggest å gjøre som flere allerede gjør når det er snakk om dugnad: Holde seg innendørs til det hele går over, og jobben er gjort, skriver to leger. Foto: Jan Inge Haga

Debattinnlegg

 • Ingvild Vatten Alsnes
  Fastlege, PhD, førsteamanuensis ved UiS
 • Morten Munkvik
  Fastlege og spesialist i allmennmedisin, PhD

Vi ønsker ikke smitte på venteværelsene og vi ønsker ikke at helsepersonell skal eksponeres unødvendig for smitte slik at de i tur smitter andre pasienter med viruset. Vi trenger å holde hjulene i gang. Det betyr dog ikke at du ikke skal få hjelp.

Det betyr faktisk akkurat det motsatte: Du må fortsatt få den hjelpen du trenger, uansett om det renner fra nesen din eller om det er noe helt annet som plager deg.

Det er sagt mye om fastlegens rolle de siste årene. Kort sagt skal fastlegen være navet i pasientens helsevesen. Fastlegen følger opp og justerer medisiner til diabetikeren, KOLS- og hjertesviktpasienten; er den første som møter pasienten med nyrebekkenbetennelse, infarkt og akutt svimmelhet; og den man kan snakke med om alskens bekymringer.

Les også

Kjære samfunnsborger, nå er det tid for å vise ansvar!

Ingvild Vatten Alsnes er fastlege i Sandnes og førsteamanuensis i allmennmedisin ved UiS . Morten Munkvik er fastlege i Stavanger og førsteamanuensis ved UiS.

Fastlegehverdagen er som buss-sjåførens rute: Man må komme seg fra «a» - første pasient i dagens timebok - til «å»: pasienten som rett før du skal hjem for dagen sender en elektronisk melding om at resepten på en viktig medisin trenger å fornyes akkurat nå. Bussjåføren må gjennom ruten sin - uansett. Om denne sjåføren får inn en brysom passasjer, kan sjåføren ikke parkere bussen på veiskulderen og vie all sin oppmerksom til den nye pasienten. Da vil alt annet lide. Fastlegen har nå fått en sånn brysom passasjer: COVID-19.

De andre passasjerene må fortsatt komme fram til sin destinasjon, og pasienter rammes fortsatt av hjerteinfarkt, nyrebekkenbetennelse og svimmelhet. De trenger fortsatt oppfølging for sine kroniske lidelser og trenger kanskje mer enn noen gang en arena for å lufte sine bekymringer. Det som er vondt og plagsomt for deg som pasient må fastlegen fortsatt ta stilling til. Vi må bare møte det på en ny måte.

Den nye situasjonen vi nå står i gjør at nye arenaer for pasientkontakt tvinger seg fram. Telefon har vi alltid kunne bruke og e-konsultasjon har også vært i bruk en stund, men stadig flere fastleger har nå tatt i bruk
videokonsultasjon. Vi har stor pågang av coronarelaterte spørsmål, og prøver å besvare disse så godt vi kan. Har din lege tilgang på e-konsultasjon vil det sannsynligvis være den beste måten å ta kontakt på angående slike spørsmål.

Vi må alle avlaste hverandre nå. Dette kan vi i Norge. Det er en nasjonal dugnad for folks liv og helse. Informasjon som er enkelt tilgjengelig på nett må man forsøke å søke opp selv. Rådene endrer seg fort, så det kan uansett være lurt å gjøre seg kjent med hvor oppdatert informasjon er å finne.

Får du symptomer som du ikke vet hva skyldes skal du fortsatt ha muligheten til å få hjelp av fastlegen. COVID-19 skal og må ikke sette en stopper for det, men hjelpen kommer kanskje i en annen form enn du er vant til. Fastlegen din vil ønske færrest mulig fysiske kontakter av åpenbare smittegrunner. Som fastleger kjenner vi mange av våre pasienter, og står derfor i en særstilling til å hjelpe.

Vi vet at helsevesenet er ekstremt presset, og at dette trykket vil øke ettersom flere kommer til å bli syke med COVID-19. Bakgrunnskjennskapen til pasientene våre gjør at vi er i stand til å gjøre en god vurdering, selv om konsultasjonene gjøres på video. Andre helsepersonell som ikke kjenner pasienten vil ha langt dårligere forutsetning for å kunne gjøre gode vurderinger på et i utgangspunktet såpass redusert medium som video tross alt er, sammenliknet med et fysisk møte. Hvis vi vurderer det som nødvendig med oppmøte kan vi tilrettelegge for det.

Lege-pasientforholdet er en allianse mange har brukt år på å opprette og ivareta. Det er blitt kalt gullet i fastlegeordningen, og forhåpentligvis kan vi dra nytte av det i en tid hvor pandemien har rammet oss. Vi står sammen, bretter opp ermene, og bidrar i dugnaden. Og akkurat i denne dugnaden er det kanskje tryggest å gjøre som flere allerede gjør når det er snakk om dugnad: Holde seg innendørs til det hele går over, og jobben er gjort.

Sammen er vi sterke, men bare sammen!

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Auglendstunnelen åpner lørdag

 2. Fastleger bekymret for ny korona-testordning: – Kan gå utover pasientsikkerheten

 3. Bilfører stoppet i Ryfast – for å sove

 4. Myndighetene fraråder unødvendig reise til utlandet. Men hva med unødvendig reise i Norge?

 5. Trapper opp leteaksjonen ved Månafossen

 6. Alle grønne land blir gule - ber alle la være å reise utenlands

 1. Koronaviruset
 2. Helse
 3. Fastlegene