Tillit til at politiet selv prioriterer

DEBATT: Politimester i Sør-Vest politidistrikt Hans Vik varsler i Aftenbladet 12. februar at kutt i stillinger vil gå utover tjenesten politiet leverer til innbyggerne. Kuttene er et resultat av Politidirektoratets og politidistriktenes egne fordelinger og prioriteringer.

Publisert: Publisert:

«Enhver offentlig virksomhet må forholde seg til de budsjettrammer som er gitt, og generelt må forvaltningen forvente seg strammere budsjetter fremover», skriver Monica Mæland. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

 • Monica Mæland
  Justis- og beredskapsminister (H)

Siden 2013 har politidistriktenes budsjettrammer reelt økt med om lag 1,9 milliarder kroner. I budsjettet for i år er det bevilget over 20 milliarder kroner til politiet.

Må prioritere

Det er Politidirektoratet som sammen med politidistriktene fordeler disse midlene mellom distriktene, sammen med forventninger om resultater på ulike områder. Politimestrene må deretter prioritere slik at ressursene settes inn der behovet er størst.

I Sør-Vest politidistrikt har det vært en om lag 25 prosent økning på antall politiårsverk fra 2014 til 2019.

Siden regjeringen tiltrådte har bemanningen i politiet økt med om lag 2800 årsverk. I underkant av 1500 er politiårsverk som har kommet i politidistriktene. Politibemanningen har økt i samtlige politidistrikt. I Sør-Vest politidistrikt har det vært en om lag 25 prosent økning på antall politiårsverk fra 2014 til 2019.

Les også

Varsler kutt i politidistriktet: – Ofrene for kriminalitet vil sitte igjen med regningen

Les også

40 stillinger må bort fra Sør-Vest politidistrikt

Enhver offentlig virksomhet må forholde seg til de budsjettrammer som er gitt, og generelt må forvaltningen forvente seg strammere budsjetter fremover. På lik linje med øvrige etater stilles det også krav til effektivisering i politiet gjennom ABE-reformen. Her forventer jeg at politiet arbeider systematisk med effektivisering og forbedringer. I tildelingsbrev til Politidirektoratet og for øvrige underliggende virksomheter er det stilt krav om at det legges konkrete og flerårige planer for dette. Det er fortsatt behov for klare prioriteringer.

Midlene til politiet har blant annet gått til kraftig oppbemanning i politiet, gjennomføring av politireformen, styrking av beredskapen og samfunnssikkerheten, grensekontroll- og returarbeid, IKT-modernisering og IKT-sikkerhet i politiet samt arbeidet mot menneskehandel, seksuallovbrudd og vold og overgrep mot barn.

Bevilget 83 millioner kroner

I tillegg til særskilte bevilgninger for å øke bemanningen, har regjeringen i sine budsjettforslag prioritert styrking av politidistriktene. Blant annet er det i budsjettet for 2020 bevilget 83 mill. kroner for å muliggjøre en styrking av etterforskningskapasiteten.

Vi er inne i en kraftsatsing på norsk politi. Men det betyr ikke at det fremdeles må prioriteres. Her må politidistriktene ta ansvar for egne planer og prioriteringer.

Publisert:

Les også

 1. – Beklagelig at Sør-Vest politidistrikt må senke ambisjonsnivået

 2. – Vi har ansatt for mange

 3. – Hvert eneste år har politiets budsjetter vokst

 1. Debatt
 2. Sør-Vest politidistrikt
 3. Vest politidistrikt
 4. Hans Vik
 5. Monica Mæland