• Barnehagene er et spleiselag mellom foreldre og kommunene, men barnehager og sykehjem er ikke unntak. Også alt annet i det offentlige – f.eks. innkjøp av IT-utstyr til administrasjon og skoler – finansieres av avgifter fra private og næringsliv og andre offentlige inntekter, argumenterer Ingebjørg S. Folgerø i Stavanger Høyre. NTB scanpix

Alt innen det offentlige er spleiselag, – ikke bare barnehager og sykehjem

DEBATT: Arbeiderpartiet, SV og Rødt i Stavanger tøver om barnehage- og sykehjemsdrift.