Alt innen det offentlige er spleiselag, – ikke bare barnehager og sykehjem

DEBATT: Arbeiderpartiet, SV og Rødt i Stavanger tøver om barnehage- og sykehjemsdrift.

Barnehagene er et spleiselag mellom foreldre og kommunene, men barnehager og sykehjem er ikke unntak. Også alt annet i det offentlige – f.eks. innkjøp av IT-utstyr til administrasjon og skoler – finansieres av avgifter fra private og næringsliv og andre offentlige inntekter, argumenterer Ingebjørg S. Folgerø i Stavanger Høyre.
  • Ingebjørg S. Folgerø
    Ingebjørg S. Folgerø
    Listekandidat til Stavanger kommunestyre (H)
Publisert: Publisert:

icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dag Mossige (Ap), Ingrid Kristine Aspli (SV) og Sara Nustad Mauland (R) påpeker i sitt innlegg ganske riktig at barnehager er finansiert av foreldre og offentlig støtte, og dermed en del av spleiselaget vårt, men de påstår samtidig at bygging av barnehager, matinnkjøp og IT-utstyr ikke inngår i samme spleiselag. En meget forunderlig påstand!

Ikke annerledes

Hele kommunebudsjettet – som statsbudsjettet – er et gigantisk spleiselag. Vi bruker skattepenger fra private og næringsliv, innbetalt merverdiavgift, bilavgifter, inntekter fra parkering og alle mulige andre offentlige inntekter til å finansiere alt det som kommune og stat holder på med. Noe går til bygg og vedlikehold, noe til innkjøp av mat, bøker og inventar, noe til drift av skoler, sykehjem og barnehager, osv.

Det er vår plikt som politikere å sørge for at pengene fra spleiselaget brukes slik at vi får best mulig kvalitet til en forsvarlig pris.

Private barnehager

Private barnehager scorer bedre enn de kommunale på samtlige punkt i foreldreundersøkelser, og koster akkurat det samme for spleiselaget som kommunale barnehager. Private barnehager (og sykehjem) er mer innovative og bidrar til utvikling av de kommunale tjenestene. Private kan til og med miste avtalen hvis de ikke leverer i henhold til bestillingen – det gjør ikke kommunale barnehager som for eksempel bryter arealnormen.

Og uten private barnehager ville vi ikke hatt full barnehagedekning.

Regjeringen har opprettet Pengestrømutvalget som skal passe på at velferdskronene blir brukt riktig, og kommunene skal følge opp kvalitetskravene. Tilsyn er veldig viktig. Men når Arbeiderpartiet, SV og Rødt i Stavanger skriver at det er «greit å bli styrtrik» på å selge varer og byggetjenester til kommunen, men ikke på å selge drift, da har de mistet fotfestet. Alt inngår i spleiselaget vårt, og når private leverer gode tjenester til rett pris, kommer både leverandørene og innbyggerne godt ut av det.

Les også

Folgerø (H): «Private velferdstjenester er et gode»

Publisert: