• Her i utsikten mot Tonstad, vil det framover komme en rekke vindturbiner. Loyd Evensen

Åpent brev til sirdalsordføreren

VINDKRAFT: Skal det være slik at en kommune skal kunne vedta utbygging som berører tredjepart i nabokommunene, uten at de blir hørt?