• «Vi har tillit til at familiene kan bestemme selv, og derfor vil vi styrke, ikke styre familiene», skriver Henrik Halleland. Illustrasjonsbilde/Scanpix

Familiene må få styre mer av foreldrepermisjonen

DEBATT: Hva er den ideelle ordningen for foreldrepermisjon? Er det mulig å ta hensyn til barnet, likestilling og at ikke foreldre skal tape i arbeidslivet samtidig?