• «Skadefellingen på Kvitsøy har preg av bestandsdesimering, noe forskriften ikke åpner for», skriver Jenny Rolness. Bildet er fra Jæren. Tonette Nerås Haaland

Fredelig sameksistens med grågåsa er mulig på Kvitsøy

DEBATT: I fjor vår ble 59 grågjess felt på Kvitsøy. 95 prosent av gjessene var eldre, potensielle hekkefugler. Dette kan ha tatt ut fugler i ca. 50 par.