Fredelig sameksistens med grågåsa er mulig på Kvitsøy

DEBATT: I fjor vår ble 59 grågjess felt på Kvitsøy. 95 prosent av gjessene var eldre, potensielle hekkefugler. Dette kan ha tatt ut fugler i ca. 50 par.

«Skadefellingen på Kvitsøy har preg av bestandsdesimering, noe forskriften ikke åpner for», skriver Jenny Rolness. Bildet er fra Jæren.

Debattinnlegg

 • Jenny Rolness
  Dyrenes Rett
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I år fikk bøndene på Kvitsøy tillatelse til å felle 40 gjess fra 8. til 20. mars, som er omtrent på den tida grågåsa ankommer hekkeplassene.

Skadefellingsforskriften setter krav om at skade skal ha skjedd. Skaden må ha oppstått i inneværende sesong og være i et omfang som er av vesentlig økonomisk betydning.

Tidlig jaktstart

Skadefellingen på Kvitsøy har preg av bestandsdesimering, noe forskriften ikke åpner for. I tillegg er det innført tidlig jaktstart i Kvitsøy kommune. Dette strider mot Miljødirektoratets retningslinjer, som sier: «En forutsetning for å forskriftsfeste tidligere jaktstart, er at det ikke drives utstrakt skadefelling av grågås på våren.»

Det kan ikke gå automatikk i at bønder får skyte hver gang en gåseflokk lander på et jorde. Det finnes andre løsninger, som laser som nå blir prøvd ut flere steder i landet, med god effekt. Skremmeskudd kan også være tilstrekkelig når gåsa er var på grunn av mye skadefelling, og gjerding mot sjøen kan forhindre at gjess kommer inn på jordene i myteperioden.

Ynglefredningen er sterkt vektlagt i lovverket. Naturmangfoldslovens bestemmelse om at unødig skade på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås, må vektlegges i langt større grad. Grågåsa må ikke miste sitt vern i hekketida.

En viss skade bør tolereres

Målet bør ikke være å redusere grågåsbestanden, men å redusere skadeomfanget. Det ser det ut til å være mulig å oppnå med laser i kombinasjon med etablering av friområder, gjerding mot sjøen og andre forebyggende tiltak. Samtidig bør det være aksept for at grågåsa hører til i naturen, og en viss skade bør påregnes og tolereres.

Vi bør lære oss å leve i fred med det naturlige dyrelivet. Grågåsa er en av få sjøfuglarter som ikke er i tilbakegang. Vi mister arter og mengder fugl – 30 prosent av sjøfuglene på fastlandet er borte, og 16 av 28 marine sjøfuglarter er på Norsk rødliste. Det bør ikke være et mål å drive enda flere arter tilbake. Fredelig sameksistens med grågåsa er mulig, bare viljen er til stede.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Kvitsøy kommune
 3. Kvitsøy
 4. Fugl

Mest lest akkurat nå

 1. «Regå» fikk ny eier etter budkrig

 2. Sjekk hvem som dukket opp på treningen til lokalt lag

 3. – Det er jo Stavanger som er energihovedstaden

 4. Rv 13 i Suldal stengt av flom - omkjøring

 5. Kraftig regnvær og flomfare på vei

 6. Omdiskutert ordning gjør at Tage og kompisene kan sove 40 minutter ekstra hver morgen